OneyRaty to działająca już od roku aplikacja webowa umożliwiająca klientom wzięcie samoobsługowych i online’owych rat na zakupy w partnerskich punktach sprzedaży i usług (tu najczęściej raty 0%) oraz pożyczek na zakupy w dowolnych miejscach.

Weryfikacja na selfie i dowód w OneyRaty

Dzięki nowemu partnerstwu Oney z dostawcą wideoweryfikacji Identt, użytkownicy OneyRaty mogą ubiegać się o kredyt bez logowania się do swojego banku. Wystarczy, że zrobią zdjęcie dowodu osobistego, selfie oraz wykonają  kilka gestów zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Następnie algorytmy weryfikują prawdziwość dokumentu, porównują dane z dowodu ze zdjęciem oraz gestami i na tej podstawie potwierdzą tożsamość użytkownika.

Do tej pory w OneyRaty dostępne były dwie metody potwierdzenia tożsamości: Kontomatik i BlueMedia. Obie wymagają dostępu do bankowości internetowej, a to w naturalny sposób sprawia, że istnieje grupa klientów wykluczona z możliwości wnioskowania. Dzięki dodaniu weryfikacji na tzw. selfie firma zwiększa dostępność usługi.

Wdrożenie jest możliwe dzięki współpracy z wrocławską firmą Identt, która udostępnia system wyposażony w algorytmy wspierające proces weryfikacji tożsamości. Narzędzia Identt pozwalają na zdalną weryfikację tożsamości  w różnych scenariuszach, umożliwiając w pełni zdalną obsługę klienta.