UKNF skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, który dotyczy nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych np. przyjmowanie płatności bez licencji lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Ingensum jest operatorem kantoru internetowego topFX.pl. Firma oferuje również przelewy walutowe za pośrednictwem innej spółki z grupy „GLOBALtransfer.pl”.

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają spółki, co do których Urząd ma podejrzenie, że działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym – korzystanie z ich usług może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla klientów. Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj. Zdarza się, że podmioty wpisane na listę ostrzeżeń, po przeprowadzeniu postępowania i podjęciu działań naprawczych, są z niej usuwane.