List intencyjny podpisał dzisiaj prezes Orlenu Daniel Obajtek i Krzysztof Tchórzewski, minister energii reprezentujący Skarb Państwa – podaje Orlen w komunikacie. Obecnie Skarb Państwa posiada prawie 30% udziałów w Orlenie i ponad 50% udziałów w Lotosie.

– Podpisując list intencyjny, PKN Orlen i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Transakcja zakłada nabycie przez PKN Orlen akcji Grupy Lotos od jej akcjonariuszy, w tym w szczególności od Skarbu Państwa, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Chcesz otrzymać e-paragon? Zapłać kartą

Orlen i Lotos – powstanie monopol na rynku paliwowym?

Krzysztof Tchórzewski i Daniel Obajtek podpisali list intencyjny w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen.

– Koncepcja połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos jest obecna w sferze gospodarczej od kilkunastu lat, zabrakło jednak determinacji aby ten proces zrealizować. Może dlatego, że tak ważna decyzja biznesowa rozpatrywana była głównie w kategorii emocji, a nie twardych faktów i liczb – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen (po środku na zdjęciu powyżej).

– Procesy konsolidacyjne na tym rynku trwają od wielu lat i żeby być konkurencyjnym musimy nadrobić zaległości i być gotowym na nowe stojące przed branżą wyzwania. Skonsolidowany koncern może lepiej konkurować na otwartym rynku europejskim. Model przygotowywanej transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane – dodał Prezes Zarządu PKN Orlen.

Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe tylko .po otrzymaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może mieć obawy dotyczące monopolizacji polskiego rynku paliwowego. Niewykluczone, że Orlen przejmie nawet 100% akcji gdańskiej spółki. Zielone światło od UOKiK-u to nie jedyna zgodą jaką muszą uzyskać zainteresowane strony – z tego względu cały proces może potrwać około 12 miesięcy.

Czytaj także: Aplikacja JustDrive i Orlen – kto i dlaczego zerwał umowę?

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem przejęcie ma na celu „stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe, m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN Orlen i Grupą Lotos.”. Kursy akcji Orlenu i Lotosu na GPW rosną o około 5-6%.

Czytaj także: Lotos zbuduje sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych przy autostradach A1 i A2