Narodowy Bank Polski opublikował dane finansowe sektora bankowego za okres styczeń-listopad 2020 r. W tym czasie banki zarobiły 7,87 mld złotych. To o 45,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pomimo podnoszenia kosztów niektórych usług, bankom nie udało się zbilansować strat wynikających z pandemii koronawirusa.

Sektor bankowy w Polsce odczuł skutki pandemii

W związku z pandemią COVID-19 banki zarabiały mniej na kredytach – obawiając się gorszej wypłacalności klientów często zaostrzały kryteria udzielania pożyczek. Instytucje próbowały odbić sobie te straty podnosząc koszty wybranych usług (przelewów, wypłat z bankomatów, czy różnych operacji realizowanych w placówkach).

Całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniosły 61,6 mld zł, co oznacza spadek o 5,5 proc. rdr. Wynik odsetkowy spadł o 4,2 proc. do 43,1 mld zł, a wynik z opłat i prowizji wzrósł o 10,3 proc. do 13,4 mld zł – podaje PAP Biznes, powołując się na opracowanie NBP.

Z danych NBP wynika jednak, że pod koniec ubiegłego roku bankom udało się ograniczyć spadek zysku netto. W listopadzie 2020 r. polski sektor bankowy zanotował zysk na poziomie 1,2 mld PLN, czyli tylko 10 proc. niższy niż rok wcześniej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak przypuszczać, że rok 2021 przyniesie kolejne wyzwanie dla sektora bankowego.

/RT