„Covid-19, banki i technologia – w jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację w sektorze bankowym” – to najnowszy raport ZBP o wpływie pandemii na sektor bankowy.

Kilka miesięcy pandemii miało i wiciąż ma wpływ na funkcjonowanie zarówno społeczeństwa, jak i całej gospodarki, w tym banków. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku wyniósł 4,38 mld zł i był niższy aż o 51,9 proc. porównując dane rok do roku. Wpływ na to miały m.in. obniżki stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej, które od 29 maja kształtują się na historycznym minimum 0,1 proc.

Sytuacja związana z COVID-19 negatywnie wpłynęła na na segment kredytów, prowadząc do obniżenia popytu na te usługi. W sierpniu 2020 r., zgodnie z analizą Biura Informacji Kredytowej, banki przyznały o 41,5 proc. mniej kart kredytowych, udzieliły o 30,1 proc. mniej kredytów gotówkowych i o 21,5 proc. mniej kredytów mieszkaniowych. Wyjątek stanowiły kredyty ratalne, których udzielono o 9,7 proc. więcej niż rok temu w sierpniu. Pewnym optymizmem może napawać również sytuacja w mieszkaniówce – rośnie bowiem popyt na kredyty hipoteczne. Według danych Biura Informacji Kredytowej we wrześniu 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 37,7 tys. klientów, w porównaniu do 35,8 tys. rok wcześniej.

Rosną opłaty za usługi bankowe

Pandemia odcisnęła również swoje piętno na poziomie opłat za usługi w sektorze bankowym. Pozytywny jest fakt, że zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego średnia opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pierwsze półrocze 2020 r., wyniosła 5,91 zł i w stosunku do drugiego półrocza 2019 r. obniżyła się o 46 groszy. Zmianie nie uległy ceny przelewów internetowych, ale już w górę poszły opłaty za przelewy zlecane w placówkach i przez telefon. Średnia opłata za realizację polecenia przelewu składanego w placówce banku wynosiła 8,46 zł, czyli była wyższa o 43 grosze niż w poprzednim półroczu. Wzrost opłat dotyczył również takich obszarów, jak wypłaty z bankomatów czy inne operacje realizowane w placówkach.

Z danych z raportu Związku Banków Polskich Netbank wynika, że w II kwartale 2020 r. całkowita liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 19 milionów. Najwyższy przyrost aktywności odnotowano w przypadku użytkowników bankowości mobilnej – liczba użytkowników w tym segmencie na koniec czerwca wyniosła 12,933 mln i była wyższa o 556 tys. (4,49 proc.) wobec końcówki I kwartału. Ponad 6,48 mln użytkowników z tego grona to klienci mobile only.

Płatności bez PIN rosną jak na drożdżach

Badanie przeprowadzone przez Mastercard wskazuje na istotne przyspieszenie popularności płatności zbliżeniowych, preferowanych w covidowych czasach ze względu na większe bezpieczeństwo. Dodatkowo niewątpliwie wiąże się to ze zmianą limitu płatności bez konieczności podawania PIN wprowadzonej w sumie w 50 krajach na całym świecie. W I kwartale tego roku, liczba transakcji zbliżeniowych na całym świecie wzrosła o 40 proc.

Jednocześnie, 64 proc. Europejczyków deklaruje, że płatności zbliżeniowe są teraz najbardziej preferowaną formą płatności w sklepach. Aż 82 proc. konsumentów uważa w Europie uważa tę formę płatności za bardziej higieniczną i szybszą, a 79 proc. Konsumentów w Europie korzysta z płatności bezgotówkowych.

E-usługi administracji publicznej w bankach

Okres pandemii pokazał, że banki, wykorzystujące własne metody potwierdzania tożsamości, stanowią ważne źródło dla kontaktów swoich klientów z administracją. Dodatkowo na początku lipca rozpoczęła się integracja banków spółdzielczych z węzłem krajowym, dającym możliwość wygodnego dostępu do portali publicznych i e-usług. Wygoda polega tutaj na korzystaniu tylko z jednego – bankowego – hasła i loginu.

W efekcie tych działań klienci 313 banków spółdzielczych (dane na 1 września) mogą już nie tylko szybko założyć profil zaufany, ale i korzystać z serwisów e-administracji. W sumie planowane jest przyłączenie ponad 500 placówek – z łatwiejszego dostępu do e-usług skorzysta ponad 1,5 miliona osób.

/Fintek.pl