Sieć 5G ma duże znaczenie dla stymulowania innowacji, zwłaszcza w obszarze transportu, w tym m.in. dla rozwoju zrównoważonej mobilności i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

5G – Współpraca państw bałtyckich

Memorandum podsumowuje dotychczasową współpracę Polski, Łotwy, Litwy i Estonii w zakresie  wdrażania sieci 5G oraz CAM w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie. Zatwierdza także mapę drogową Via Baltica 5G / transgraniczne korytarze dla CAM, uzgodnioną przez międzyrządową grupę zadaniową 28 listopada 2019 r .

Dokument wpisuje się między innymi w działania w zakresie rozwoju sieci i usług 5G oraz promowania zautomatyzowanego transportu drogowego w transgranicznych obszarach do prowadzenia testów, zainicjowane przez 29 państw europejskich, w tym Polskę, w liście intencyjnym podpisanym w Rzymie, 23 marca 2017 r.

Rozwój sieci 5G w Polsce stopniowo nabiera tempa. Na początku lipca Orange Polska uruchomił sieć #hello5G, a w jej zasięgu znalazło się prawie 6 mln użytkowników telefonów komórkowych. Sieć miała być dostępna w Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz Katowicach.