Bank BNP Paribas umożliwia zawarcie umowy leasingu samochodu przy wykorzystaniu jednorazowego podpisu kwalifikowanego w oparciu o rozwiązanie chmurowe.

Czasochłonne drukowanie, kopiowanie i podpisywanie obszernej dokumentacji nie będzie już konieczne. Nowatorskie, bezpieczne, wygodne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie Paperless 11-ego maja pojawiło się w wybranych salonach dealerskich. Dostawcą usługi jest Autenti, polski fintech, który daje możliwość zawierania i autoryzowania dokumentów online, również przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wdrażane narzędzie upraszcza procedurę zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma tę samą moc prawną co tradycyjny, gwarantuje bezpieczeństwo, a cały proces staje się znacznie szybszy. Nie trzeba zużywać papieru i przechowywać obszernej dokumentacji, co jest wygodniejsze dla dealera, klienta i leasingodawcy. Dodatkową zaletą w kontekście obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią, jest wyeliminowanie fizycznej wymiany dokumentów pomiędzy klientem a sprzedawcą oraz skrócenie czasu wizyty w salonie.

Zawarcie umowy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego jest bardzo proste

Podpisanie wniosku oraz umowy odbywa się w salonie, poprzez wpisanie jednorazowego kodu sms na platformie Autenti zintegrowanej z aplikacją bankową. Klient otrzymuje dokumenty do podpisu wcześniej e-mailem. Nie ma konieczności logowania czy instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji. Jednorazowy certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez współpracującą z Autenti firmę InfoCert, będącą zgodnie z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dostawcą kwalifikowanych usług zaufania. Proces wydania certyfikatu kwalifikowanego dla klienta jest w pełni zdalny, co czyni rozwiązanie jednym z najbardziej innowacyjnych.

– Umowa leasingowa to przykład dokumentu, który do tej pory dla swojej skuteczności, był podpisywany wyłącznie odręcznie na papierze. Zmieniliśmy to, co czyni proces wyboru auta oraz podpisywania dokumentów leasingowych o wiele bardziej efektywnym, szybszym i wygodniejszym dla nabywców – mówi Grzegorz Wójcik, CEO i założyciel Autenti.

W maju rozwiązanie Paperless będzie zastosowane w czterech salonach dealerskich: w Warszawie, Bielsku-Białej, Katowicach i Gliwicach. W pierwszej fazie elektroniczny podpis będzie wykorzystywany przy zawieraniu umów leasingu przez klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.