Podczas konferencji prasowej prezes BGŻ BNP Paribas, Przemysław Gdański zaznaczył, że finalizacja transakcji przejęcia Raiffeisen Polbank planowana jest na IV kwartał 2018 roku.

Uwagę zwraca także znaczący wzrost liczby użytkowników bankowości mobilnej GOmobile. W I półroczu 2018 r. zwiększyła się ona 2,5 krotnie. Niewykluczone, że jest to zasługa szybkiego wdrożenia płatności Apple Pay.

Pełną prezentację z wynikami BGŻ BNP Paribas można pobrać tutaj.

Wyniki BGŻ BNP Paribas w I połowie 2018 roku. Bank obsługiwał 2,8 mln klientów

Na koniec I pół. 2018 r. BGŻ BNP Paribas obsługiwał 2,8 mln klientów. Sieć oddziałów banku obejmowała 472 placówki w całym kraju oraz 101 punktów obsługi klienta. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec czerwca 2018 r. wynosiło 7 596 etatów i było o 212 etaty niższe niż na koniec czerwca 2017 r.

Bank podaje, że w samym II kw. zysk wyniósł 103 mln zł, czyli o 27% więcej niż rok wcześniej i 21% więcej niż w I kw. 2018 r. Na wzrost zysku złożyły się przede wszystkim niższe saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz niższe koszty funkcjonowania Grupy.

Wynik z działalności bankowej w I pół. 2018 r. wyniósł 1,34 mld zł i był na porównywalnym poziomie do wyniku osiągniętego rok wcześniej. Na nieznaczny spadek wyniku (o 0,9% rok do roku) wpływ miał m.in. brak konsolidacji wyników spółki faktoringowej (sprzedanej pod koniec 2017 r.). Jednocześnie w ujęciu kwartał do kwartału bank odnotował 5% wzrost wyniku z działalności bankowej.

Na marginesie warto wspomnieć, że wczoraj wyniki po I półroczu 2018 r. przedstawił także PKO Bank Polski. Największy polski bank zanotował 1,69 mld zł zysku. Więcej o wynikach PKO Banku Polskiego można przeczytać tutaj.