Rozwiązanie to dotyczy zarówno obywateli Ukrainy i ich małżonków , którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, jak również tych osób, które mieszkały w Polsce przed 24 lutego 2022 r. Warunkiem jest, żeby dziecko przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku – czytamy w komunikacie.

Wnioski o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą otworzyć w Banku Pekao jedno z dwóch kont: Przekorzystne lub Pomocne. Konto Pomocne to propozycja banku dla tych osób, które nie posiadają dokumentów potrzebnych do założenia konta Przekorzystnego, a więc paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards.

Przy jego zakładaniu akceptowane są również dokumenty inne niż paszport, w tym m.in. paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, potwierdzenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel.

Oba konta pozwalają na realizację potrzeb finansowych – wpływów z otrzymanych świadczeń pomocowych, dokonywanie bieżących płatności kartami lub przez bankowość elektroniczną. Pekao nie pobiera opłat za ich prowadzenie. Posiadając konto Przekorzystne istnieje także dodatkowa możliwość posiadania subkonta w 4 różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) i wymiana walut po korzystnych kursach. Bank nie pobiera również prowizji/marży za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą.