W II kw. 2020 roku Bank Pekao odnotował 359 mln zł zysku netto – to spadek o 38% rdr, ale trudno było spodziewać się wzrostów w okresie pandemii, niższych stóp procentowych i gospodarczego lockdownu. W I poł. 2020 roku bank odnotował 546 mln zł zysku netto wobec 824 mln zł rok wcześniej.

– Drugi kwartał i cała pierwsza połowa 2020 roku była dla Banku Pekao trudnym testem warunków skrajnych, jakie stworzyła pandemia COVID-19. Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej – przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao. – Myślę, że ten test do tej pory zdaliśmy dobrze, a  stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na naszą działalność biznesową.   

PeoPay

PeoPay na fali wzrostów

Liczba użytkowników bankowości mobilnej nie jest wskaźnikiem finansowym, ale banki chwalą się nim w kontekście cyfryzacji. PeoPay ma już 1,82 mln użytkowników – to o 430 tys. więcej niż rok temu i prawie 800 tys. więcej niż dwa lata temu. W tym miejscu warto wspomnieć, że w maju 2020 roku Pekao wypuściło PeoPay Kids, czyli mobilną bankowość dla najmłodszych użytkowników.

Wzrósł też udział pożyczek sprzedawanych cyfrowo – w ciągu roku zwiększył się on do 68% – rok temu tylko nieco ponad 1/3 pożyczek gotówkowych była sprzedawana w kanałach zdalnych.

/LP