PFR Ventures to spółka zarządzająca funduszami funduszy, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestują w fundusze venture capital (VC) oraz private equity (PE). Spółka posiada obecnie w swoim portfelu ponad 50 funduszy, które dokonały ponad 350 inwestycji.

PFR Private Equity (PFR PE) to program, którego celem jest finansowanie lokalnych zespołów zarządzających funduszami private equity. Dąży do zapewnienia Polsce odpowiedniej ekspozycji w zagranicznych funduszach jako krajowy inwestor instytucjonalny.

Dokapitalizowanie programu PFR Private Equity

Do tej pory, w ramach PFR PE alokowano blisko 600 mln PLN w 3 lokalnych i 4 zagranicznych funduszach PE. W związku z dalszym zainteresowaniem środkami, PFR Ventures zwiększyło kapitalizację programu do ponad 1,1 mld PLN. Wszystkie środki pochodzą z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju.

–  Widzimy zainteresowanie wśród lokalnych funduszy i wiele okazji inwestycyjnych na rynku międzynarodowym, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć nasze zaangażowanie w program PFR Private Equity – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dokapitalizowanie miało miejsce jeszcze przed okresem wakacyjnym. Zespół PFR Ventures zdążył przez ten czas podpisać pierwszą umowę bazującą na dodatkowych środkach. 36 mln PLN trafiło do Syntaxis New Europe Fund III, który inwestuje w szybko rosnące spółki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Założenia programu

Fundusze mogą liczyć na inwestycję z PFR Ventures na poziomie od 20 do 110 mln PLN. Maksymalny udział inwestora instytucjonalnego nie może przekroczyć 25%.

Środki nie posiadają horyzontu czasowego i będą alokowane do wyczerpania. Nabór ofert prowadzony jest w sposób ciągły, a aplikować można za pośrednictwem strony PFR Ventures.