Zarówno w iPKO, jak i w IKO po wejściu do Oferty, wybraniu Funduszu inwestycyjnego za pomocą przycisku „Kup” i wpisaniu kwoty, można zapoznać się z kosztami (Sprawdź koszty dotyczące inwestycji).

Ułatwienia dla inwestorów w aplikacji IKO od PKO BP

Klient, który kupuje fundusz, może sprawdzać koszty podzielone na grupy oraz wskaźnik referencyjny wykorzystywany przy kalkulacji kosztów dodatkowych, tj. opłaty za sukces – pobieranej w przypadku osiągnięcia przez dany fundusz wyników lepszych niż wspomniany wskaźnik referencyjny.

Koszty inwestycji prezentowane są w 4 grupach: koszty zakupu, koszty bieżące, koszty sprzedaży i koszty dodatkowe. Pierwsze trzy kategorie wyrażone są w ujęciu kwotowym i procentowym. Są one liczone indywidualnie dla klienta na podstawie inwestowanej kwoty i wybranego funduszu. Czwarta informuje o opłacie dodatkowej podanej w procentach od wyniku z inwestycji powyżej wskaźnika referencyjnego – opłata za sukces.

Niedawno bank udostępnił w procesie zakupu funduszy online, prezentację wyniku i stopy zwrotu funduszy, a wcześniej „Inwestycje tematyczne”. Te ostatnie pozwalają na inwestowanie według własnych preferencji lub inspirowanie się decyzjami innych inwestorów. Funkcją, o której też warto pamiętać, dostępną w kanałach zdalnych PKO Banku Polskiego są powiadomienia inwestycyjne.