PKO BP zapewnia, że to największe wdrożenie tego rozwiązania w Polsce. SAP SuccessFactors to narzędzie wspierające cykl życia pracownika w firmie. System do zarządzania kapitałem ludzkim pozwala m.in. na podnoszenie efektywności procesów rekrutacyjnych, usprawnianie komunikacji z kandydatem, szybsze przygotowanie pracownika do rozpoczęcia pracy w organizacji czy na uspójnienie modelu wyznaczania celów i rozliczania efektów.

PKO Bank Polski wykorzysta chmurę w procesach HR

Platforma bazuje na modelu chmury obliczeniowej Software as a Service i może być dostępna dla użytkowników w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu.

W ramach współpracy z SAP SuccessFactors bank zaimplementował narzędzia wspierające rekrutację, onboarding, szkolenia, ocenę pracownika, zarządzanie celami, wynagrodzeniami oraz sukcesję i rozwój. Oprócz standardowych rozwiązań oferowanych przez system, PKO Bank Polski skupił się na wypracowaniu dodatkowych funkcji, które odpowiadają potrzebom organizacji. Przykładem tego jest rozbudowa modułu szkoleń o wewnętrzny proces wnioskowania o działania rozwojowe (work-flow).

– Zgodnie ze strategią PKO Bank Przyszłości, chcemy, aby najpóźniej za trzy lata, większość aplikacji banku działała w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową multi-cloud –  mówi Marcin Dzienniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia z PKO BP.