2021 był okresem bardzo dynamicznego rozwoju całej branży. Ponad 40 mln zł zebranych przez spółki, 20 emisji akcji, 8,5 tys. inwestycji, a także rekordowa 7-minutowa kampania Kombinatu Konopnego, – to rezultaty jakie podała platforma Crowdway.

Rekordowe wyniki w 2021 roku dla Crowdway

W 2021 roku suma środków zebranych w crowdfundingu udziałowym przez spółki współpracujące z tą platformą przekroczyła 35 mln zł. To niemal o 10 mln zł więcej niż w całym 2020 roku. Oznacza to, że emitenci pozyskali łącznie o 57% więcej środków w stosunku do poprzedniego roku.

Ponad połowa emitentów wspieranych przez Crowdway pozyskała finansowanie w kwocie ponad 1 mln zł (13 emisji), a pięciu z nich osiągnęło maksymalny pułap emisyjny w wysokości 1 mln euro. Jest to największa kwota zebrana w ciągu roku przy współpracy z jedną platformą ECF w dotychczasowej historii crowdfundingu udziałowego w Polsce.

Implementacja unijnej dyrektywy zwiększającej limity możliwych do pozyskania środków z 1 mln EUR do 2,5, a docelowo do 5 mln EUR, pozwala patrzeć z optymizmem na nadchodzące miesiące.

– Rok 2021 był czasem bardzo dynamicznego rozwoju całej branży. 2022 zapowiada się równie ekscytująco – mówi Marcel Rowiński, prezes zarządu Crowdway.