Platforma OChK może być wykorzystywana w dwóch podstawowych modelach: chmury publicznej dostępnej z infrastruktury w data center OChK i zarządzanej przez jego pracowników oraz chmury prywatnej wdrażanej w centrum danych klienta i zarządzanej przez jego zespół ze wsparciem OChK.

– Wszystkie usługi Platformy OChK są realizowane z wykorzystaniem jednego interfejsu użytkownika oraz API pozwalającego zautomatyzować zarządzanie infrastrukturą za pomocą Terraform, zgodnie z koncepcją IaC (Infrastructure as Code), co umożliwia zachowanie takich samych standardów zarządzania zasobami jak w chmurach publicznych globalnych dostawców – mówi Marcin Dzienniak, CTO i wiceprezes zarządu OChK.

Środowiska multicloud i hybrydowe

Spośród firm z listy Fortune 500 w 2021 r. co trzecia miała już gotową strategię multicloud, a 42 proc. planowało jej wdrożenie w kolejnych dwóch latach. Strategie te są tworzone, by unikać uzależnienia od jednego dostawcy usług (tzw. vendor locking) oraz móc optymalnie dobierać rozwiązania technologiczne od poszczególnych dostawców. Platforma OChK została zaprojektowana, aby organizacje mogły realizować takie strategie poprzez budowanie bezpiecznych i elastycznych środowisk hybrydowych i multicloud – czytamy w komunikacie.

Rozwiązania multicloudowe są szczególnie istotne w sektorach regulowanych. Na przykład tzw. komunikat chmurowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że klucze szyfrujące do środowiska chmurowego powinny być przechowywane u innego dostawcy takich usług. Platforma OChK pozwala spełnić te wytyczne, umożliwiając m.in. przechowywanie kluczy do środowisk innych dostawców, takich jak Google Cloud czy Microsoft Azure. Platforma OChK może również być alternatywą dla chmury publicznej globalnych dostawców w zakresie planów wyjścia i centrum zapasowego na wypadek awarii.

Dla kogo Platforma OChK?

Z Platformy OChK korzystają m.in. organizacje, którym zależy na lokalnym przetwarzaniu danych, np. z powodu regulacji sektorowych. Gwarantują to centra danych OChK zlokalizowane na terenie Polski. Dodatkowo Platforma OChK umożliwia pełną audytowalność swoich rozwiązań, co może być kluczowe dla podmiotów o niestandardowych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.

Kolejną grupę stanowią organizacje o specyficznych potrzebach, których nie są w stanie zaspokoić globalni dostawcy chmury publicznej ze względu na wysoki poziom standaryzacji ich produktów. Zarówno modyfikacje na potrzeby klientów, jak i wsparcie Platformy OChK, realizowane jest przez lokalny zespół inżynierski.