Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing, w czasie wyborów uzupełniających, po raz kolejny otrzymał silny mandat i dalej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL).

Prezesem, który podobnie jak Paweł Pach utrzyma swoją funkcję w ZPL, jest Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing. Natomiast nowymi osobami w KW ZPL są: Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease oraz Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska.

Swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL ponadto będą kontynuować: Szymon Kamiński (Prezes Zarządu PEKAO Leasing), Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), Cezary Raczyński (Prezes Zarządu mLeasing) oraz Radosław Woźniak (prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego).

Wejście w życie nowego statutu

Komitet Wykonawczy będzie pracował w obecnym formacie do czasu wejścia w życie nowego statutu Związku Polskiego Leasingu.  Na mocy tego dokumentu na czele polskiej organizacji leasingowej stanie Prezes Zarządu, który będzie organizował prace Związku i reprezentował go na zewnątrz, ale nie będzie pełnił funkcji zarządczej w żadnej ze spółek leasingowych.

Po wejściu w życie wszystkich zmian, organami ZPL będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Obecnie działający Komitet Wykonawczy ZPL zostanie przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

– Na czele branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o  sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Aby zapewnić ciągłość działania naszej organizacji, do czasu wyłonienia  Prezesa Zarządu ZPL, pracujemy w oparciu o dotychczasowe zasady – powiedział Paweł Pach, Przewodniczący KW ZPL.

Skład komitetu wykonawczego

W tym momencie polską organizacją leasingową zarządza Komitet Wykonawczy składający się z ośmiu prezesów. Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing pełni funkcję Przewodniczącego KW ZPL, a pozostali prezesi sprawują w ZPL funkcje wiceprzewodniczących.

Wybrani członkowie KW ZPL odpowiadają za określone obszary działalności polskiej organizacji leasingowej. Paweł Pach reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, nadzoruje grupę ds. Public Relations oraz wspólnie z Marcinem Balickim (Prezesem Zarządu Millennium Leasing) oraz  Alicją Żyłą (Prezes Zarządu ING Lease), pracują na rzecz rozwoju digitalizacji branży leasingowej. Sprawami prawnymi i podatkowymi (w tym przeciwdziałaniu fraudom) zajmuje się Cezary Raczyński (Prezes Zarządu mLeasing).

Tematy z obszaru rachunkowości nadzoruje w ZPL Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), który w tym samym czasie odpowiada za rynek motoryzacji i pogłębianie współpracy z PZWLP. Szymon Kamiński, Prezes Zarządu PEKAO Leasing, Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Radosław Woźniak, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego z ramienia KW ZPL, nadzorują obszar statystyk i monitorowania rynku polskiej branży leasingowej.

Natomiast sprawami współpracy międzynarodowej opiekuje się Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing, który jednocześnie zasiada w Zarządzie Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej.

Podczas Walnego Zebrania ZPL zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Jacek Rakowski (mLeasing) został wybrany na kolejną kadencję do Komisji Rewizyjnej, a w Sądzie Koleżeńskim dalej będzie pracować Tomasz Salamon z PKO Leasing. Swoją misję w Komisji Rewizyjnej będą pełnić także: Jarosław Brzuzy (PKO Leasing) oraz Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group). Natomiast w Sądzie Koleżeńskim dalej będą pracować Jerzy Strasz (Millennium Leasing) oraz Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing).

/ZPL