Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było od września bieżącego roku.  Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ponad 95 mln PLN brutto. Umowa została podpisana na okres 36 miesięcy.

Poczta Polska z umową na dostawę oprogramowania Microsoft

– Podpisaliśmy umowę dotyczącą usług informatycznych w Poczcie Polskiej. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dotyczącej wykorzystania przez Spółkę oprogramowania firmy Microsoft, jako Zarząd doprowadziliśmy jednak ostatecznie do tego, że Poczta Polska w zakresie kontraktu odnoszącego się do wykorzystywania technologii Microsoft dokona blisko 30 mln zł brutto oszczędności wobec kosztów analogicznych dostaw ponoszonych w latach ubiegłych – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Umowa w swoim zakresie ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. tj. dla: Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

– Obecnie główne obszary biznesowe Poczty tj. obszar obsługi sprzedaży oraz obszar finansowy korzystają z oprogramowania Microsoft. Technologia tej firmy jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania prawie 40 tys. stacji roboczych, które w szczególności wykorzystują system operacyjny oraz pakiet biurowy. Ponadto technologia jest wykorzystywana przez około 3 000 serwerów Poczty Polskiej, które obsługują zarówno kluczowe aplikacje Spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy jak i wspierające inne programy – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.