Program studiów podzielony jest na cztery bloki tematyczne. Studia prowadzone są we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uruchamia podyplomowe studia FinTech

W bloku „Otoczenie prawne” uwaga skupiona jest na aspektach prawnych regulujących działalność podmiotów sektora fintech. W drugim bloku, „Otoczenie ekonomiczne i finansowe”, uczestnicy dowiedzą się o ekonomii współdzielenia, finansach behawioralnych i najnowszych trendach w sektorze fintech. Kolejny blok poświęcony jest zachowaniu klientów i komunikacji.

W ramach warsztatów studenci opierając się na metodyce Design Thinking będą mieli okazję pracować nad wyzwaniem z obszaru fintech. Ostatnim i największym blokiem tematycznym są „Technologie”. W programie m.in. RoboAdvise, LendTech, InsurTech, PaytTech, sztuczna inteligencja.

Studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo finansami: pracowników banków, agencji ratingowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorców z sektora fintech, jak również osób, które dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze fintech.

Ostatnio podyplomowe studia FinTech uruchomiono także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej podobny kierunek pojawił się również na Uniwersytecie Warszawskim.