Partner serwisu Visa dla biznesu

Pokaźne zyski Idea Banku w III kwartale 2017 r.

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Idea Bank
Opublikowano: 27 października 2017, 12:13 Aktualizacja: 1 maja 2019, 23:12

Minionych 9 miesięcy było okresem udanym dla Grupy Idea Bank. Zysk netto narastająco po trzech kwartałach wyniósł 155,8 mln PLN (po korekcie o wynik ze sprzedaży akcji Idea Leasing oraz odpis z tytułu inwestycji w Open Finance i portfel nieruchomości) i był o 62% większy od wyniku z analogicznego okresu przed rokiem skorygowanego o zysk ze sprzedaży GetBack. W samym trzecim kwartale Grupa zarobiła netto 130,4 mln PLN, aż o 177% więcej niż przed rokiem. Wpływ na osiągnięcie tak dobrego wyniku miała transakcja sprzedaży 25% akcji spółki Idea Leasing.

KNF wszczyna postępowanie w sprawie Idea Banku

  • Zysk netto za pierwszych 9 miesięcy br., po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, wyniósł 155,8 mln PLN, rosnąc o 62% względem analogicznego okresu przed rokiem;
  • Rozpoczął się ostatni etap konsolidacji biznesu leasingowego; synergie kosztowe będące następstwem tego procesu, będą miały pozytywny wpływ na wyniki spółek leasingowych już w 2018 roku;
  • Wynik odsetkowy Grupy za pierwszych 9 miesięcy br. wyniósł 552,5 mln PLN i był o 25% większy niż przed rokiem;
  • Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy wyniósł narastająco po trzech kwartałach 46,8% i był wyraźnie niższy niż przed rokiem (56,3%);
  • Na początku przyszłego roku zarząd pod przewodnictwem Tobiasza Burego, przedstawi kierunki rozwoju Grupy na najbliższe 3 lata.

Przypomnijmy, że równolegle do tej transakcji spółka Idea Leasing dokonała zakupu 25% akcji Getin Leasing, co otworzyło drogę do konsolidacji biznesów leasingowych.

– Oczekujemy, że osiągnięcie synergii kosztowych wynikających z faktu pełnej integracji spółek leasingowych będzie możliwe już w przyszłym roku – deklaruje Tobiasz Bury, p.o. prezesa Idea Banku. Całkowite efekty synergii szacowane są na 40-60 mln PLN.

Idea Bank notuje spore wzrosty

W okresie pierwszych 9 miesięcy br. wynik odsetkowy wyniósł 552,5 mln PLN, rosnąc o 25% względem analogicznego okresu przed rokiem. W samym trzecim kwartale wynik odsetkowy wyniósł 169 mln PLN i był porównywalny z wynikiem sprzed roku. Marża odsetkowa NIM wyniosła 3,8% i była zbliżona do poziomu z pierwszych 9 miesięcy 2016 roku. Ustabilizowanie poziomu marży NIM ma związek ze wzrostem udziału leasingu w portfelu kredytowym Grupy.

– W kolejnych okresach planujemy nieco ograniczyć dynamikę segmentu leasingowego, koncentrując się na wzroście portfela kredytowego. Docelowa struktura portfela zakłada proporcjonalny udział leasingu i kredytów na poziomie ok. 40%. Pozostałych 20% przypadać będzie na faktoring oraz inne formy finansowania – zapowiada Tobiasz Bury.

W trzecim kwartale łączna sprzedaż produktów kredytowych Grupy osiągnęła jeden z najwyższych poziomów w historii, 2,4 mld PLN, rosnąc z poziomu 1,9 mld PLN w analogicznym okresie przed rokiem. Koszt finansowania wyniósł 23 pkt. bazowe powyżej WIBOR wobec 42 pkt. bazowych w trzecim kwartale 2016 r. Wynik prowizyjny wyniósł 288 mln PLN narastająco po trzech kwartałach i był o 14% większy niż przed rokiem.

Suma bilansowa wyniosła 23,4 mld złotych

Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymanie w kolejnym kwartale wskaźnika C/I skorygowanego o podatek bankowy na poziomie wyraźnie niższym niż 50%. Narastająco po trzech kwartałach wskaźnik ten wyniósł 46,8% wobec 56% w analogicznym okresie przed rokiem.

– Planujemy dalszą obniżkę tego wskaźnika w kolejnych kwartałach. Pomoże w tym m.in. konsolidacja spółek leasingowych, jak również rozpoczęta w drugim półroczu optymalizacja sieci placówek – deklaruje Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu oraz CFO Idea Banku.

Suma bilansowa Grupy wyniosła na koniec września 23,4 mld PLN rosnąc o 13% rdr. Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 13,8%, a TIER1 wyniósł 12,1%.

Idea Bank rozszerza swoją działalność

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału Idea Bank rozpoczął działania, których celem jest dalszy rozwój banku i całej grupy, jak również poszerzenie dostępnej oferty produktowej. Wymienić wśród nich można uruchomienie kantoru internetowego, będącego odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na usługi wymiany walut zarówno ze strony klientów firmowych, jak i detalicznych.

Narzędzie to będzie rozwijane w kolejnych okresach, m.in. poprzez dodawanie nowych par walutowych, jak również udostępnienie nowych funkcji zwiększających atrakcyjność internetowej wymiany walut. Ważnym wydarzeniem ostatnich tygodni było też nadanie Idea Bankowi pierwszego ratingu kredytowego przez agencję EuroRating. Otwiera to drogę do lepszego zarządzania kosztem finansowania, poprzez większą dywersyfikację źródeł pozyskiwania depozytów.

Wspomnieć należy też o statutowym rozszerzeniu działalności banku o sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

– Zmiana ta umożliwi nam wprowadzenie do oferty banku nowych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Finalizujemy prace nad nowym rozwiązaniem fintech, które zachęci obecnych i przyszłych klientów banku do inwestowania w fundusze za naszym pośrednictwem – deklaruje Tobiasz Bury.

Nowy szef Idea Banku zapowiada, że na początku przyszłego roku zarząd przedstawi kierunki rozwoju Grupy na najbliższe 3 lata.

– Idea Bank właśnie obchodził swoje siódme urodziny. Po okresie bardzo intensywnego wzrostu, który zakończył się sukcesem i zdobyciem 15-proc. udziału w usługach bankowych dla małych firm, przyszedł czas, aby wejść w nowy, bardziej dojrzały okres. Wymaga to opracowania strategii, pokazującej jak zamierzamy rozwijać się w kolejnych latach. Planujemy utrzymać wysokie tempo wzrostu, zachować innowacyjny charakter Idea Banku i nadal koncentrować się na segmencie małych firm. Będziemy jednocześnie dbać o to, aby wzrost ten był stabilny i bezpieczny – zapowiada Tobiasz Bury.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

pokazne-zyski-idea-banku-iii-kwartale-2017-r