Najnowsze wyniki cyklicznego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), pokazują, że optymizm Polaków w zakresie przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju nieco wyhamował.

W rezultacie po raz drugi z rzędu spadł odczyt Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF): w II kw. 2024 r. wyniósł on 94,7 pkt. (-4,5 pkt. k/k).

Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Ale rosną obawy przed pogorszeniem sytuacji

Najnowsza edycja badania „Sytuacja na rynku consumer finance” przynosi informację, że 46 proc. gospodarstw domowych spodziewa się pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W I kw. 2024 r. podobną opinię wyraziło 37 proc. respondentów.

– Pomimo pogorszenia wyniku warto pamiętać o tym, że optymizm wśród konsumentów i tak jest wyższy niż przed rokiem, gdy obawami o osłabienie sytuacji ekonomicznej w kraju podzieliło się z nami prawie 60 proc. ankietowanych, a w okresie pandemii – nawet 80 proc. – przypomina Marcin Czugan, prezes ZPF.

Za prognozami dotyczącymi gospodarki poszedł również wzrost obaw związanych z bezrobociem w Polsce. 53 proc. Polaków spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wskaźnik bezrobocia pójdzie w górę. W I kw. 2024 r. ten odsetek był o 10 pkt. proc. niższy.

Na razie bezrobocie w Polsce utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 5 proc.

Większość gospodarstw domowych ma nadwyżki finansowe

Z badania „Sytuacja na rynku consumer finance” wynika, że gospodarstwa domowe w większości dobrze oceniają swoją obecną sytuację finansową. 61 proc. respondentów zadeklarowało, że mają nadwyżki finansowe i są w stanie oszczędzać z bieżących dochodów. W I kw. 2024 r. podobną ocenę wskazało 55,6 proc. ankietowanych.

Zapytani natomiast o prognozy na kolejne miesiące, respondenci nieco częściej wskazywali możliwość pogorszenia kondycji budżetów domowych – 35 proc. wobec 33 proc. w I kw. 2024.

Najnowsza edycja badania „Sytuacja na rynku consumer finance” potwierdziła jednocześnie, że od końca 2022 r. rośnie odsetek gospodarstw domowych, które prognozują bezproblemową obsługę zobowiązań. Odczyt za II kw. 2024 r. to 58,1 proc. wobec 56,8 proc. w I kw. 2024 r.