Tylko co trzeci mieszkaniec Polski czuje się przymuszony do świątecznych wydatków  – wynika z międzynarodowego badania „Finansowy Barometr ING”. Polacy, w porównaniu z innymi mieszkańcami Europy, odczuwają mniejszą presję związaną z wydawaniem pieniędzy na Święta.

Przeciętnie takie uczucie towarzyszy 42% Europejczykom – w Polsce deklaruje je tylko 34% osób. Dla porównania – aż 57% Hiszpanów czuje się przymuszonych do świątecznych wydatków.

Święta to coś więcej niż prezenty

Polacy najrzadziej w Europie uważają, że Święta Bożego Narodzenia w zbyt dużym stopniu koncentrują się na wydawaniu pieniędzy. Tak twierdzi co drugi mieszkaniec Polski (53%), podczas gdy w pozostałych krajach Europy z tym stwierdzeniem zgadza się przeciętnie 70% osób.

W kwestii świątecznych wydatków, Europejczycy wydają się być podzieleni na dwa obozy: sceptyków i entuzjastów. Do pierwszej grupy należą mieszkańcy Beneluksu oraz Niemiec, Austrii i Czech. Nie czują się szczególnie przymuszeni do wydawania dużych pieniędzy na Święta, w związku z tym nie mają też potrzeby ani oszczędzania, ani zapożyczania się na ich organizację.

Entuzjastami Świąt są z kolei Polacy oraz mieszkańcy Francji, Wielkiej Brytanii i południowej Europy. Święta to dla nich wyjątkowy czas rodzinnych spotkań, ucztowania i obdarowywania się prezentami. Często towarzyszy temu jednak frustracja z powodu komercjalizacji Świąt i nadmiernej presji na wydawanie na nie pieniędzy. Z badania ING wynika, że to uczucie, spośród wszystkich entuzjastów Świąt, najrzadziej dotyka Polaków, co jest niewątpliwe dobrą wiadomością – mówi Karol Pogorzelski, ekonomista ING.

Dwóch na pięciu Polaków nie martwi się, ile wydaje na Święta

Źródło:
ingbank.pl

41% Polaków nie martwi się, ile wydaje pieniędzy na Święta Bożego Narodzenia, niezależnie od swojej sytuacji finansowej. Plasuje to ich w europejskiej średniej.

Polakom daleko jednak do mieszkańców Rumunii, w której aż 61% respondentów nie martwi się świątecznymi wydatkami. Najbardziej wydatki na Święta kontrolują Austriacy i Czesi – tylko co czwarty z nich pozwala sobie na finansowy „luz” przed Bożym Narodzeniem.

Na Święta wolimy oszczędzać, niż się zadłużać

Z badania ING wynika, że Święta wolimy finansować z oszczędności, niż z pożyczek. Na prezenty i wigilijny stół odkłada pieniądze dwóch na pięciu mieszkańców Polski (41%). To dwa razy więcej niż w Holandii (21%), ale wyraźnie mniej niż w Rumunii (54%).

Z drugiej strony, w zeszłym roku Polacy zadłużali się na Święta częściej niż przeciętni mieszkańcy Europy (10%), choć i tak robili to relatywnie rzadko (13%).

Badanie ING pokazuje znaczące różnice w postawach konsumentów w poszczególnych krajach. W Luksemburgu na ubiegłoroczne Święta zadłużyło się zaledwie 3% respondentów, w Holandii i Austrii 5%, tymczasem w Rumunii już co piąta osoba (19%).

Świąteczne prezenty

Podobnie jak w innych europejskich krajach, w Polsce pod choinką czekają głównie praktyczne prezenty – takie jak ubrania, artykuły do domu (52%). Co czwarty podarunek (23%) pozwoli mile spędzić czas (książki, hobby). W ubiegłoroczne Święta co piąta osoba otrzymała pieniądze (18%), a 15% w ogóle nie dostało prezentu.

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 r. w 12 krajach: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy W badaniu wzięło udział 11 555 respondentów, w tym 1000 z Polski.