Analiza zmian miesiąc do miesiąca pokazała, że największy wzrost odnotowuje carsharing: średnio o 8,5% nowych użytkowników aplikacji, przy średnim wzroście o 6,5% w przypadku przewozu osób.

Ze zgromadzonych danych wynika, że to mężczyźni są bardziej otwarci na nowości w zakresie rozwiązań transportowych – stanowili oni 89% osób korzystających z aplikacji do wypożyczenia hulajnóg elektrycznych, 82% osób wypożyczających samochody na minuty oraz 61,2% osób korzystających z aplikacji umożliwiających przewóz osób. Po hulajnogi najczęściej sięgały osoby poniżej 35 roku życia, które łącznie stanowiły 77,7% wszystkich użytkowników.

Z aplikacji do przewozu osób korzystały najczęściej osoby w wieku 26-35 lat (36%) i 36-45 lat (24,2%), a samochody na minuty najczęściej wypożyczały osoby w wieku 26-35 lat (49,5%). Osoby po 46 roku życia najchętniej wybierały aplikacje oferujące przewóz osób (28,5%). Z carsharingu w tej grupie wiekowej korzystało natomiast 11,8% osób, a z hulajnóg elektrycznych zaledwie 4,4%.

Średni dystans na hulajnodze elektrycznej to 1,5 km

Przeprowadzone analizy pozwoliły również sprawdzić średni dystans pokonywany za pomocą różnych środków transportu na terenie Warszawy. Hulajnogą, jako typowo miejskim środkiem lokomocji, użytkownicy pokonywali średnio 1,5 kilometra – sprawdź, który dostawca hulajnóg jest najlepszy. Średnia odległość dla przewozu osób wyniosła 5 kilometrów.

Natomiast, im dłuższy dystans do przejechania mieli użytkownicy aplikacji transportowych, tym chętniej wybierali samodzielne prowadzenie samochodu – średnia odległość przejechana wypożyczonym samochodem wynosiła 6,9 kilometra.

Stale rosnąca liczba użytkowników aplikacji transportowych powinna cieszyć mieszkańców dużych ośrodków miejskich. Współużytkowanie samochodów w ramach carsharingu, korzystanie z przewozu osób czy poruszanie się po mieście na hulajnodze zamiast posiadania własnego pojazdu, może pomóc w obniżeniu natężenia ruchu drogowego, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska oraz zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Użytkownicy aplikacji transportowych nie tylko usprawniają własną mobilność, ale także przyczyniają się do poprawy całej infrastruktury miejskiej, podnosząc tym samym komfort życia wszystkich mieszkańców.