Odpowiedź na to pytanie znalazła się w pierwszym raporcie ZPF, poświęconym crowdfundingowi donacyjnemu i sponsorskiemu w Polsce. Powstał on na podstawie danych od organizatorów zbiórek na platformach internetowych, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz serwisem Zrzutka. Dane obejmują okres od początku 2008 do końca 2022 roku.

Cele crowdfundingu. Na co Polacy wpłacają najwięcej?

Z raportu ZPF wynika, że uczestnicy zbiórek internetowych najchętniej angażują się w akcje typowo donacyjne – gromadzą one ponad 90 proc. środków przekazywanych beneficjentom za pośrednictwem platform internetowych. Na drugim miejscu z około 4-proc. udziałem w rynku znalazły się zbiórki w modelu opartym o nagrody. Na końcu zestawienia są projekty patronackie (bez nagród) – około 3 proc. rynku.

Wśród celów charytatywnych dominują te związane z leczeniem, operacjami i zakupem sprzętu rehabilitacyjnego. Uwagę zwraca też kwota ponad 152 mln zł, zebrana na ratowanie zwierząt. Według ZPF w przyszłości można spodziewać się utrzymania wyraźnego podziału na zbiórki charytatywne i zbiórki patronackie, z przewagą tych pierwszych.

W najnowszej publikacji ZPF poświęconej crowdfundingowi dostępne są również dane dotyczące podziału rynku pomiędzy jego poszczególnych uczestników w segmentach: donacyjnym, opartym na nagrodach, sponsorskim i patronackim. W publikacji można znaleźć również komentarze i prognozy przedstawicieli serwisów internetowych, organizujących zbiórki.

Pełny raport ZPF o crowdfundingu można pobrać tutaj.