Mimo że większość ankietowanych deklaruje, że pieniądze są powodem kłótni w ich związku bardzo rzadko lub nigdy, to jednak 10 proc. respondentów/respondentek ma długi, o których nie wie partner/partnerka. Kampania „#CoZTąKasą – Jak rozmowy o kasie wpływają na nasze relacje?” jest wspólną inicjatywą Sukcesu Pisanego Szminką oraz Banku BNP Paribas.

Kampanii towarzyszy badanie* przeprowadzone metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polek i Polaków. „#CoZTąKasą – Jak rozmowy o kasie wpływają na relacje?” to wspólna inicjatywa Sukcesu Pisanego Szminką i Banku BNP Paribas. Celem projektu społecznego jest edukacja na temat wyzwań pojawiających się w kontekście zarządzania finansami w związkach. W ramach akcji powstaną dedykowane podcasty, artykuły eksperckie oraz materiały w mediach społecznościowych z praktycznymi poradami, z których może skorzystać każdy.

Dwóch na pięciu Polaków/Polek myśląc o pieniądzach, odczuwa strach o przyszłość

Wyniki badania wskazują, że najczęściej pieniądze kojarzą się nam z zakupami, wydatkami, opłatami i rachunkami – wskazuje na to blisko ⅕ respondentów/respondentek. Z kolei niemal co dziesiąty badany/badana jako pierwsze skojarzenie z pieniędzmi podaje dobrobyt.

Pieniądze kojarzą nam się również z pozytywnymi emocjami: radością i zadowoleniem (27 proc.), spokojem (11 proc.) i szczęściem (10 proc.). Aż 48 proc. badanych deklaruje, że pieniądze zdecydowanie dają im poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie aż 44 proc. ankietowanych, myśląc o pieniądzach, odczuwa niepokój o przyszłość.

Co dziesiąty z nas zakończył kiedyś związek partnerski przez konflikt o pieniądze

Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu przyznaje, że zdarzyło im się w przeszłości pokłócić z partnerem/partnerką z powodu pieniędzy, a co dziesiąty ankietowany/ankietowana przyznaje, że w przeszłości zdarzyło się zakończyć związek partnerski przez konflikt, którego powodem były pieniądze. Także ponad połowa (55 proc.) badanych deklaruje, że w obecnym związku pieniądze są powodem kłótni bardzo rzadko lub nigdy, a 20 proc. wskazuje, że rzadko.

– Pieniądze bywają ogromną próbą naszych relacji, nie tylko romantycznych, lecz także przyjacielskich i rodzinnych. Wyniki badania towarzyszącego kampanii #CoZTąKasą wskazują, że przez konflikt, którego powodem były pieniądze, co piąty ankietowany/ankietowana zakończył przyjaźń, natomiast co czwarty stracił kontakt z członkiem rodziny – dodaje Olga Kozierowska, prezeska Sukcesu Pisanego Szminką.

Co dziesiąty Polak/Polka ma długi, o których nie wie partner/partnerka

Co drugi respondent/respondentka jest zdania, że dysproporcja zarobków w związku może być powodem frustracji i obniżenia satysfakcji z relacji. Zwykle nie są one jednak w związkach tematem tabu – ośmiu na dziesięciu badanych deklaruje, że zna zarobki partnera/partnerki. Jednocześnie co czwarty ankietowany/ankietowana przyznaje, że ma wydatki, których nie zna partner/partnerka. Co dziesiąty respondent/respondentka posiada długi, o których nie wie partner/partnerka.

– Finanse w związkach to niejednokrotnie trudne zagadnienie. Dysproporcja zarobków może być sporą przeszkodą na drodze do wypracowania rozwiązań odpowiadających obu stronom. Okazuje się, że nie zawsze dzielimy się wszystkimi swoimi wydatkami i zaległościami finansowymi z partnerem czy partnerką, co może być powodem późniejszych nieporozumień. W ramach kampanii #CoZTąKasą, razem z Sukcesem Pisanym Szminką, chcemy uczyć, w jaki sposób rozmawiać w związku o pieniądzach tak, aby ten temat nie budził skrajnych emocji. Wierzymy, że kampania ta pomoże wspólnie i odpowiedzialnie planować naszą finansową przyszłość – mówi Izabela Tworzydło, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Banku BNP Paribas.

Ponad ⅓ badanych jest zdania, że partner/partnerka, pozostający w domu, np. z powodu opieki nad dzieckiem, powinien otrzymywać stałe wynagrodzenie od pracującego partnera/partnerki. Co dziesiąta osoba uczestnicząca w badaniu deklaruje, że wraz ze wzrostem zarobków wzrasta jego/jej poczucie zaniedbania obowiązków domowych. Aż ⅓ ankietowanych przyznaje, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia rośnie czas, który poświęcają pracy zarobkowej.

Aż 86 proc. ankietowanych uważa, że wszelkie wydatki domowe powinny być ponoszone wspólnie przez partnerów/partnerki. Jednocześnie jedynie 30 proc. badanych deklaruje, że rachunki i wspólne wydatki opłacane są w ich związku po połowie, a blisko 24 proc. respondentów/respondentek reguluje je proporcjonalnie do zarobków. Ponad połowa osób uczestniczących w ankiecie nie ma wspólnego konta z partnerem/partnerką, 27 proc. jedynie wspólne konto, a 11 proc. – zarówno konto wspólne, jak i własne.