To już czwarta edycja „Globalnego Raportu Przedsiębiorczości BNP Paribas 2018”, w którym przeanalizowano cechy i motywy inwestycyjne przedsiębiorców, którzy osiągnęli największy sukces. Łącznie przepytano ponad 2700 osób z 22 krajów Azji, Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu i Europy, w tym kilkadziesiąt osób z Polski. Przeciętny majątek polskiego milionera biorącego udział w badaniu to ok. 10,8 mln dolarów, podczas gdy średnia w badaniu to 13,4 mln dol.

19 proc. ankietowanych polskich milionerów wskazało, że najchętniej lokuje swój majątek w nieruchomości. To wynik o 5 punktów procentowych wyższy niż średnia dla wszystkich ankietowanych przedsiębiorców w 22 krajach. Polscy milionerzy chętniej inwestują również w instrumenty zapewniające stały dochód. Ten rodzaj inwestycji w Polsce wybiera 16 proc. badanych podczas gdy średnia to 12 proc. Większym zainteresowaniem cieszą się również inwestycje w udziały prywatnych spółek – w Polsce tego typu inwestycję wybiera 15 proc. ankietowanych przedsiębiorców, zaś średnia dla całego badania to 9 proc. Gotówkę na koncie najchętniej trzyma 13 proc. spośród ankietowanych w Polsce – co jest wynikiem zbliżonym do średniej z całego badania.

– Wyniki badań przeprowadzonych na dojrzałych rynkach mają dla nas szczególną wartość. Widzimy trendy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawiać się w Polsce. Różnice kulturowe i szczególna historia polskiej przedsiębiorczości sprawiają, że polscy milionerzy mają większą skłonność do inwestowania nadwyżek w instrumenty dające choćby częściowe poczucie ochrony zainwestowanego kapitału. Duża część majątku naszych zamożnych klientów to wartość przedsiębiorstw, którymi zarządzają i gdzie ponoszą największe ryzyko – mówi Andrzej Ząbek, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Banku BGŻ BNP Paribas.

Czytaj także: Polska firma buduje eBay dla milionerów

Społecznie zaangażowani milionerzy

Z „Globalnego Raportu Przedsiębiorczości BNP Paribas” wynika, że polscy najbogatsi przedsiębiorcy bardzo często inwestują za pośrednictwem funduszy o charakterze private equity – dotyczy to aż 57 proc. ankietowanych. Około 20 proc. z nich wybiera jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, tyle samo osób lokuje swój majątek za pośrednictwem funduszy venture capital. Mniej chętnie inwestują bezpośrednio w akcje. Ten rodzaj aktywów wybiera tylko 7 proc. badanych, podczas gdy średnia jest na poziomie 11 proc. Polacy także wyraźnie rzadziej przeznaczają środki na działalność tzw. aniołów biznesu (2 proc. wobec 5 proc. średniego wyniku) czy filantropię (3 proc. wobec 6 proc. badanych).

– Wraz z nieuchronną zmianą pokoleniową w polskich prywatnych firmach z czasem może przybywać filantropów i pojawiać się będzie więcej aniołów biznesu. Obserwujemy bogacące się młode pokolenie, które dziedziczy po rodzicach gen przedsiębiorczości, ale ma odmienne podejście do biznesu i inwestowaniadodaje Andrzej Ząbek.

Wśród ankietowanych w tym roku osób na całym świecie 55 proc. zadeklarowało, że zaangażowało część swojego majątku na cele odpowiedzialne społecznie. 80 proc. badanych uważa, że przedsiębiorczość jest najlepszą drogą by mieć wpływ na globalną i lokalną rzeczywistość.

W Polsce odpowiedzialność społeczną deklaruje 54 proc. ankietowanych. Wśród pytanych o to, co rozumieją pod odpowiedzialnymi społecznie inwestycjami 39 proc. deklaruje chęć wsparcia rozwoju energii odnawialnej, 32 proc. myśli o tworzeniu nowych miejsc pracy, a 25 proc. o ochronie środowiska naturalnego.

Czytaj także: PSD2 coraz bliżej. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze

„Millenialsi” i ultraprzedsiębiorcy

Raport prezentuje pięć profili przedsiębiorców z elitarnego grona:

  • ultra przedsiębiorcy (ultrapreneurs) – posiadają środki na inwestycje przekraczające 25 mln dolarów, ich firmy zarabiają średnio 2 razy więcej niż pozostałych ankietowanych, a 75 proc. odnotowało w 2016 r. wzrost zysku. Polscy ultraprzedsiębiorcy najchętniej trzymają gotówkę na koncie lub inwestują w nieruchomości.
  • seryjni przedsiębiorcy (serialpreneurs) – posiadający bądź założyciele co najmniej czterech aktualnie działających firm. Przeciętny „seryjny” przedsiębiorca ma majątek przekraczający 20 mln dolarów i prowadził już 8 różnych biznesów. 83 proc. polskich „seryjnych” wierzy, że świat w przyszłości będzie lepszym miejscem, tylu samo wierzy, że przedsiębiorczość to najlepszy sposób wpływania na zmiany na świecie.
  • przedsiębiorcy milenijni (millennipreneurs) – urodzeni pomiędzy 1980 a 2000 rokiem, w wieku do 35 lat). Średni majątek takiego przedsiębiorcy to 15,6 mln dolarów. Chcą mieć duży wpływ na otoczenie dlatego zdecydowana większość inwestuje w przedsięwzięcia odpowiedzialne społecznie. Polscy millenialsi działają w większości w sektorze transportu i infrastruktury, co wiąże się z ich wykształceniem.
  • kobiety przedsiębiorcy (women entrepreneurs) – nieco bogatsze od średniej (14,1 vs 13,4 mln dolarów), karierę biznesową rozpoczynały zwykle w wieku 28 lat. 55 proc. z nich jest wyczulona na inwestycje odpowiedzialne społecznie, to dwa razy częściej niż mężczyźni. Średnie obroty firmy kierowanej przez szefa-kobietę w Polsce wyniosły w 2016 r. 23,5 mln dolarów.
  • przedsiębiorcy z pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers) – prowadzą własny biznes średnio od 19 lat. Najchętniej ze wszystkich grup korzystają z doradztwa inwestycyjnego lub w całości powierzają swój majątek w zarządzanie innym (19 proc.). Polscy „baby boomers” wyraźnie częściej szukają porad w zakresie nowych produktów lub usług, które mogą oferować (46 proc. vs 28 proc. średnia w badaniu).

Czytaj także: Karta płatnicza jak bilet? Wrocław montuje nowe kasowniki

 Profil elitarnego polskiego przedsiębiorcy

W Polsce badaniem objętych zostało 54 właścicieli firm. Wartość ich prywatnego majątku to średnio 10,9 mln dolarów, a przychody firm, którymi zarządzają oszacowane zostały średnio na 22,9 mln dolarów rocznie.

Ankietowani przedstawiciele polskiego biznesu zatrudniają blisko 60 pracowników i wcześniej kierowali co najmniej 2 przedsiębiorstwami. Swoją działalność prowadzą przede wszystkim w segmencie handlu detalicznego, budownictwa i usług finansowych.