Celem inicjatywy jest ukształtowanie bezpiecznych, energooszczędnych i interoperacyjnych usług chmurowych nowej generacji. Powstanie też Europejski Podręcznik dla Usług Chmurowych (ang. Cloud Rulebook), tj. zestaw wspólnych, technicznych zasad, standardów oraz norm.

Razem w chmurze

Deklaracja przewiduje powstanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Danych Przemysłowych i Usług Chmurowych, czyli forum skupiającego przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego. W jego ramach zebrane zostaną dotychczasowe doświadczenia i pomysły w obszarze usług chmurowych.

– Podpisując deklarację wnosimy do dyskusji naszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zapewniając tym samym, że nasz punkt widzenia zostanie uwzględniony w debacie europejskiej. Uważamy, że wspólne podejście do Europejskiej Federacji Chmur powinno bazować na doświadczeniach projektów krajowych – mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji czytamy, że za szczególnie istotne resort uważa zwiększenie poziomu korzystania z usług chmurowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem ma być zwiększanie świadomości korzyści płynących z korzystania z usług chmurowych oraz budowanie kompetencji w tym zakresie.

Polski ZUCH

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że w Polsce działa System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH), który ma być wsparciem dla wykorzystania rozwiązań chmurowych w administracji publicznej. Portal służy do oferowania usług chmurowych przez dostawców komercyjnych – za jego pośrednictwem każdy urząd będzie mógł kupić wybrane usługi, takie jak narzędzia pracy grupowej, pakiet biurowy, czy wirtualny serwer.

Co więcej urzędy będą mogły uzyskać pomoc w zakresie odpowiedniego doboru rozwiązania informatycznego, czy procesu zakupowego. Jedną z kluczowych funkcji systemu jest elektroniczna ankieta, która właścicielom systemów ma ułatwić podejmowanie decyzji w wyborze rodzaju chmury.