Po znacznym spowolnieniu w ostatnich dwóch kwartałach, sytuacja na polskim rynku private equity ulega stopniowej poprawie. Wzrasta liczba transakcji zarówno po stronie kupujących jak i wyjść z inwestycji, choć w głównej mierze dotyczą one sektorów bardziej odpornych na zawirowania gospodarcze.

Fundusze private equity kuszące dla spółek

– Dostęp do finansowania bankowego jest utrudniony, a procedury udzielania kredytów złożone i długotrwałe. W takiej sytuacji inwestycja private equity może być bardziej kusząca dla spółki niż tradycyjny kredyt. Fundusze są często gotowe zaakceptować wyższe ryzyko i mogą mieć większe zrozumienie dla biznesu w specjalistycznych branżach. Fundusze są także w stanie zaproponować bardziej elastyczne warunki finansowania niż banki, co ma duże znaczenie dla firm z innowacyjnych sektorów i dynamicznie rosnących – mówi Mariusz Hyla, partner w DLA Piper Poland kierujący praktyką finansów, projektów i restrukturyzacji.

Z powodu spadających wycen w sektorze IT i technologicznym oraz kłopotów amerykańskich banków regionalnych spowolnienie w największym stopniu dotknęło rynek venture capital inwestujący w innowacyjne przedsiębiorstwa. Kryzys bankowy negatywnie przełożył się na płynność na globalnym rynku, choć jego wpływ na region Europy Środkowo-Wschodniej jest na tę chwilę ograniczony. Głównym wyzwaniem dla funduszy pozostaje wysoka inflacja, która zwiększa koszty finansowania.

Jednym z sektorów, który przyciąga uwagę inwestorów PE, jest branża ochrony zdrowia i life sciences. Powodem zainteresowania jest spodziewany wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne w Polsce w najbliższych latach, możliwość konsolidacji i poprawy działalności operacyjnej oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Fundusze private equity zyskują w tych branżach

– Fundusze liczą na znaczny wzrost sektora ochrony zdrowia i life sciences wynikający z rosnącego zapotrzebowania na innowacyjne terapie i technologie. Wraz z postępami w takich obszarach jak telemedycyna, technologie mRNA/sRNA, leczenie chorób rzadkich czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w medycynie i farmacji pojawia się wiele okazji do inwestycji w pionierskie firmy, które mogą przynieść znaczące stopy zwrotu – komentuje dr Andrzej Balicki, partner w DLA Piper, kierujący praktyką life sciences w Warszawie.

Kolejnym obszarem zainteresowania funduszy w Polsce są nieruchomości i logistyka, w tym powierzchnie magazynowe czy mniejsze parki handlowe. Fundusze coraz częściej inwestują także w nowe obszary rynku, często postrzegane przez banki jako bardziej ryzykowne, jak centra danych, placówki zdrowotne czy domy opieki dla seniorów.

Rynek odnawialnych źródeł energii również jest od dawna celem inwestycji private equity. W ostatnich latach Polska stała się jednym z najważniejszych rynków w Europie przyciągającym czołowe fundusze dysponujące znaczącym kapitałem na inwestycje.

W dłuższym terminie inwestycje skupią na budowie dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, magazynów energii i rozwoju nowych technologii. Wyzwaniem dla inwestorów pozostaną dynamiczne zmiany regulacyjne, a także potrzeba rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej oraz jej współpracy z odnawialnymi źródłami energii.