Money20/20 to jedna z wiodących na świecie serii wydarzeń branżowych kierowanych do szeroko pojętego sektora FinTech. Zeszłoroczna edycja odbyła się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Tegoroczna ma być o 25% większa, a wśród wystawców znów nie zabraknie Polski.

Polskie stoisko na Money20/20 w Amsterdamie

Celem organizacji stoiska jest promocja polskich firm, oferujących nowoczesne rozwiązania dla branży finansowej, wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji na stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie biorące osobistego udziału w wydarzeniu.

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym umożliwiamy:

  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych,
  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
  • wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.).

Korzystanie z możliwości promocji na polskim stoisku jest bezpłatne; firmy we własnym zakresie pokrywają koszty udziału.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt w terminie do 17 maja 2022 r. na adres magdalena_zwolinska@parp.gov.pl.