Zgodnie ze stanem na dzień 15 marca 2021 r. z mPrawa Jazdy korzysta już 1 006 522 użytkowników. Z kolei aplikację mObywatel ma w swoich telefonach ponad 2,3 mln Polaków.

mPrawo Jazdy ma już ponad 1 mln Polaków

Mobilne prawo jazdy zostało wprowadzone 5 grudnia 2020 roku. W aplikacji mObywatel można znaleźć także odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wraz z mobilnym prawem jazdy w aplikacji miał pojawić się także licznik punktów karnych.

– W mPrawie Jazdy znajdziemy niemal wszystkie dane, które mamy także w tradycyjnym dokumencie. Inne może być zdjęcie. W aplikacji pobierane jest z mTożsamości, czyli będzie takie, jakie mamy w dowodzie osobistym – tłumaczy minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Inne różnice? Niewielkie. W mPrawie Jazdy numer dokumentu nie zawiera ukośników, bo tak dane są zapisane w rejestrze, z którego są pobierane. mPrawo Jazdy prezentuje kody ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych.

Nowości w aplikacji mObywatel

– Stale i konsekwentnie rozwijamy naszą aplikację wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i dodając do niej kolejne dokumenty. Jeszcze w tym miesiącu w sklepach App Store i Google Play udostępnimy nową wersję aplikacji mObywatel z istotnymi zmianami – mówi minister Marek Zagórski.

Jakie to zmiany? Chodzi między innymi o rezygnację z nazwy mTożsamość. Większość użytkowników aplikacji i tak używała nazwy mObywatel – niezależnie od usługi, z której korzystali.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie nowego wzoru dokumentu mObywatel. Na elektronicznym blankiecie znajdą się wyłącznie podstawowe informacje. Szczegółowe dane będą umieszczone niżej, czyli pod dokumentem. Nowy wzór dokumentu wyraźnie wskazywać będzie aktualny status dokumentu. Ułatwi to szybką, wizualną weryfikację jego ważności.

Kolejna nowość – rozszerzony zakres danych. Użytkownicy zwracali uwagę, że mObywatel powinien zawierać np. informacje o adresie zameldowania, nazwisko rodowe, czy imiona rodziców. Nowe dane pozwolą skorzystać z aplikacji przy szerszym zakresie usług.

Na przyzwyczajenie się do zmian będzie sporo czasu. Stary wzór dokumentu (z nazwą mTożsamość) będzie uznawany do końca 2021 roku. Od 2022 roku uznawany będzie wyłącznie nowy wzór dokumentu (z nazwą mObywatel). W okresie przejściowym będzie można legitymować się dowolnym wzorem (zależnie od posiadanej wersji aplikacji).