W II kwartale br. zanotowano nieznaczny spadek liczby klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej i przynajmniej raz w miesiącu logujących się do niej. Obecnie takich użytkowników jest 22,5 mln.

Rośnie liczba klientów mobile only

W analizowanym okresie nastąpił jednak znaczny – 5% wzrost liczby aktywnych klientów mobile only. Wśród ponad 20 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 14 mln użytkowników możemy nazwać mobile only. Oznacza to, że 70% użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

W odniesieniu do liczby transakcji rozliczanych w systemie Express Elixir, II kwartał przyniósł kolejny znaczący procentowy wzrost – odnotowano blisko 88 milionów sztuk, co stanowi wzrost o 17,5% przelewów natychmiastowych. W porównaniu z danymi za II kwartał 2022 roku, wzrost ten wyniósł prawie 62% . Do wartości 48 mld złotych wzrosła wartość obrotów tego systemu.

Z prezentowanego raportu wynika, że wzrosła liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do usług bankowości elektronicznej i wyniosła w II kwartale 2023 r. ponad 42,5 mln.

Mniej rachunków firmowych z dostępem do bankowości internetowej

W stosunku do kwartału poprzedzającego nieznacznie spadła liczba klientów sektora MŚP posiadających rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej. Jest ich obecnie blisko 3,5 mln. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku osiągnęła poziom blisko 2,5 mln, co stanowi blisko 70% wszystkich klientów MŚP.

W II kwartale 2023 r. odnotowano spadek średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość przelewu na koniec I kwartału br. wynosiła 6738 zł, obecnie to 6154 zł.

Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej wynika, że w odniesieniu do I kwartału br., drugi kwartał przyniósł niewielki spadek liczby transakcji w systemie Elixir oraz znaczny wzrost ich wartości – na poziomie 5%. W porównaniu z I kwartałem 2023 roku, w systemie Express Elixir kolejny raz zanotowano wzrost liczby transakcji – o blisko 17,5%, z kolei ich wartości o 11%.

Dane za II kwartał 2023 roku dotyczące transakcji przeprowadzonych w systemie Euro Elixir wskazują na wzrost liczby transakcji o 5%. Ich liczba wyniosła 13 mln. Tendencja wzrostowa dotyczy również wartości dokonywanych operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. W II kwartale 2023 roku osiągnięto wynik na poziomie 90 mld euro, co stanowi 4,5% wzrost w zestawieniu z wynikami I kwartału 2023.

Pełny raport NetBank od ZBP za II kwartał 2023 roku można pobrać tutaj.