Największy polski bank PKO BP opublikował dzisiaj wyniki finansowe za 2019 rok oraz podał kilka kluczowych informacji dotyczących strategii na kolejne lata.

  • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 roku wypracowała najwyższy zysk w swojej historii. Wyniósł on 4,03 mld zł i był o blisko 8 proc. wyższy niż przed rokiem.
  • Aktywa grupy wzrosły do 348 mld zł, bank utrzymał wysoką rentowność, a silna efektywność kosztowa pozwoliła na dalsze obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów.
  • PKO Bank Polski w 2019 roku przedstawił zaktualizowaną strategię, w której określił nowe, ambitne cele finansowe i która przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji.
  • Bank podejmuje działania w kierunku ograniczenia wpływu jego działalności na środowisko naturalne. Efekty są widoczne w poprawie nadawanych spółce ratingów ESG.

PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie i zachowuje jednocześnie wysoką rentowność mierzoną zwrotem z kapitału. Aktywa grupy wzrosły do 348 mld zł, a wskaźnik ROE na koniec roku wyniósł 10 proc. W listopadzie 2019 roku spółka zaktualizowała strategię, która zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji.

Najlepszy wynik w całej historii PKO BP

– Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 roku wypracowała 4,03 mld zł zysku. To najlepszy wynik w całej historii banku i doskonały akcent kończący obchody jubileuszu 100-lecia jego działalności. Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. W kolejne stulecie wkraczamy z jeszcze ambitniejszymi celami biznesowymi, które przedstawiliśmy przy okazji aktualizacji strategii grupy. Nasi klienci oczekują, że korzystanie z usług finansowych będzie jeszcze prostsze i szybsze, a jednocześnie bezpieczne. Chcemy sprostać tym oczekiwaniom i dlatego kontynuujemy transformację cyfrową, zmieniając się w bank przyszłości – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Zysk netto grupy banku w 2019 roku wyniósł 4,03 mld zł i był o 7,8 proc. wyższy niż przed rokiem. To najwyższy zysk w całej 100-letniej historii banku. Został on osiągnięty w otoczeniu wysokich kosztów regulacyjnych oraz materializacji ryzyka prawnego (np. rezerwy na „małe TSUE”, czyli zwroty części kosztów dla klientów, którzy spłacili kredyty przed terminem) .

Podobnie jak w poprzednich latach, zyski wspierał bardzo dobry wynik na działalności biznesowej, który w całym roku wyniósł 14,7 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 10 proc. r/r do poziomu 10,3 mld zł). Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła bankowi obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 41,9 proc., a ostrożne zarządzanie ryzykiem i wykorzystanie korzystnego otoczenia gospodarczego pozwoliły zmniejszyć koszt ryzyka do 0,47 proc. W 2019 roku zmaterializowały się ryzyka prawne, które obciążyły wyniki finansowe kwotą 682 mln zł. Pomimo nich, bank po raz kolejny osiągnął rentowność mierzoną zwrotem z kapitału na poziomie 10 proc.

PKO Bank Przyszłości – Strategia na lata 2020-2022

Rok jubileuszu 100-lecia utworzenia banku był dla niego wyjątkowy także ze względu na ogłoszenie nowej strategii. Bank na dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 i dokonał ich aktualizacji. Strategia zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji. Bank w jeszcze większym stopniu będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz personalizację oferty. W perspektywie 2022 roku grupa zamierza osiągnąć rentowność na poziomie 12 proc. obniżyć wskaźnik C/I do 41 proc., utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,60-0,75 proc. oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarządzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe umożliwiały wypłatę dywidendy.

IKO najlepszą bankową aplikacją mobilną na świecie

IKO, aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku. Na koniec 2019 roku IKO roku miało już 4,2 mln aktywnych aplikacji, a w 2020 roku ich liczba może zwiększyć się do 5 mln. Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników w 2019 roku dały jej drugie z rzędu zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który potwierdził że aplikacja banku jest najlepsza na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America. Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego nieustannie się rozwija, a w 2019 roku zyskała nowe funkcje takie jak możliwość kupienia biletu komunikacyjnego, dokonanie opłaty parkingowej, czy zakupy bez kodu BLIK. W pierwszej połowie 2020 roku bank uruchomi głosowe zarządzanie aplikacją „Talk to IKO”.

Cyfrowe dokumenty w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski stawia na cyfrowy obieg dokumentów i wprowadza kolejne rozwiązania w tym zakresie. W 2019 roku stanowiska doradców w wybranych oddziałach w Polsce zostały wyposażone w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla najpopularniejszych usług transakcyjnych. Do końca pierwszej połowy 2020 roku, rozwiązanie będzie dostępne w 500 oddziałach banku. W działania związane z cyfryzacją wpisuje się również wspólna inwestycja PKO Banku Polskiego, Alior Banku i BNP Paribas w polski fintech Autenti, który oferuje platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Była to pierwsza tego typu wspólna transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po stronie PKO w inwestycję zaangażowany był dedykowany tego typu przedsięwzięciom fundusz venture capital – PKO VC. Platforma Autenti, w synergii z pozostałymi narzędziami jakimi dysponuje bank, będzie wykorzystana w jego działalności biznesowej.

Operator Chmury Krajowej rozwija skrzydła

Operator Chmury Krajowej (OChK), spółka PKO Banku Polskiego i PFR, w kwietniu 2019 roku rozpoczęła działalność operacyjną. OChK chce oferować usługi globalnych liderów technologicznych, jak również własne, które rozwija na zbudowanej i zarządzanej przez spółkę infrastrukturze. W ramach tej strategii, we wrześniu OChK zawarł strategiczne partnerstwo z Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wykorzystać potencjał, który oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej. Z usług spółki w coraz większym stopniu korzysta PKO Bank Polski.

OChK uruchomił dla PKO platformę wspierająca procesy transformacji, na której powoływane są środowiska testowe i developerskie. Bank prowadzi także wirtualizację i migrację do chmury stanowisk pracy dla blisko 11 tys. doradców. PKO Bank Polski planuje również migrację do chmury systemów IT banku, aby w pełni wykorzystać innowacyjne rozwiązania, bardzo już trudne do implementowania w tradycyjnym modelu.

Proekologiczny bank

PKO Bank Polski kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. W odpowiedzi na zmiany klimatyczne rozpoczął prace analityczne nad oceną wpływu jaki jego działalność wywiera na środowisko. Bank wprowadził czynniki klimatyczne jako jedno z kryteriów branych pod uwagę w politykach sektorowych, w tym wobec branż wysokoemisyjnych.

PKO dokonał również szacunku wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności operacyjnej banku oraz rozpoczął mapowanie portfela produktowego. Bank uruchomił projekt ESG, w ramach którego koordynowane będą prace nad wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Dotychczasowe działania znalazły odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG nadawanych bankowi. Ocena banku w ratingu nadawanym przez FTSE Russel wzrosła z 1,6 do 3,3, a ocena w ratingu MSCI wzrosła z poziomu BB do BBB. Bank poprawił także swoją ocenę w ratingu Sustainalytics, w którym ocena ryzyka ESG spadła z poziomu 32,9 do 24,0.