Cyfryzacja procesu zawierania umów czy zdalne potwierdzanie tożsamości, to rozwiązania które konsekwentnie zyskują popularność. Jak pokazuje badanie Fundacji Digital Poland, 90% Polaków deklaruje, że nowe technologie ułatwiają im codzienne życie, a ponad trzy czwarte z chęcią sięga po nowinki technologiczne (78%; wzrost o 12 p.p. w porównaniu do 2021 r.). Konsumenci są coraz bardziej świadomi wartości ułatwień, jakie dają cyfrowe rozwiązania, dlatego oczekują ich wdrożeń przez firmy.

Digitalizacja pozwala przedsiębiorstwom nie tylko zachować konkurencyjność na rynku, ale pomaga także ograniczyć koszty (m.in. koszt zużycia papieru czy archiwizacji dokumentów) i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Z badania Fundacji Digital Poland wynika, że cyfryzacja przynosi realne korzyści także całej gospodarce. Zaawansowanie cyfrowe idzie w parze z lepszymi wynikami we wskaźnikach ekonomicznych i społecznych: gospodarki stawiające na technologię są bardziej ekologiczne, zamożne, innowacyjne i konkurencyjne.

Zdalna weryfikacja tożsamości w usługach komercyjnych i publicznych

Cyfrowa tożsamość, jako usługa powszechnie oferowana przez banki dla swoich klientów, jest podstawą zdalnej identyfikacji danej osoby w usługach komercyjnych i publicznych, w oparciu o dane pochodzące z zaufanego źródła. Umożliwia zdalną realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały potwierdzenia danych podczas osobistej wizyty w placówce firmy lub urzędu.

Polacy widzą zastosowanie zdalnej weryfikacji tożsamości w wielu obszarach. Coraz większą popularnością cieszy się jej wykorzystanie w kontakcie z administracją publiczną, którą, tak jak w poprzednim roku, wskazała największa liczba badanych (42%). Dla porównania w 2020 i 2021 roku taką potrzebę zaznaczyło odpowiednio 32% i 30% respondentów.

Na drugim miejscu znajdują się dostawcy gazu, prądu, wody czy odbiorcy śmieci (26%).

W jednakowym stopniu badani chcieliby skorzystać ze zdalnego uwierzytelnienia w ramach usług medycznych (przy umawianiu wizyt, sprawdzaniu wyników badań i telemedycynie), jak i w trakcie zakupów internetowych (23%). Równie dużym zainteresowaniem cieszy się jej wykorzystanie u dostawców usług finansowych oraz usług ubezpieczeniowych (22%).Porównując preferencje w tych obszarach do zeszłorocznego badania można zauważyć, że wzrosło zainteresowanie korzystaniem z tożsamości bankowej w obszarze usług medycznych oraz u dostawców usług finansowych (w obu przypadkach wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2022 r.).

E-tożsamość kluczem do e-usług

Do czego Polacy chcieliby wykorzystać cyfrową tożsamość? Największy odsetek badanych niezmiennie deklaruje potwierdzanie swoich danych osobowych, np. przy zakupach wymagających weryfikacji tożsamości (42%). Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest autoryzacja dyspozycji i oświadczeń (37%), a następnie zawieranie umów (35%).

Dla porównania w ubiegłym roku to możliwość zawarcia umowy była na drugim miejscu (38%), natomiast autoryzacja na trzecim (32%). Na kolejnym miejscu znajduje się logowanie do serwisów (26%), rejestracja w usługach i serwisach (20%), potwierdzanie pełnoletności (19%) oraz odzyskiwanie dostępu do serwisów (18%).

KIR oferuje rozwiązanie mojeID od 2019 roku. Usługa umożliwia zdalną weryfikację tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej. Zapewnia dostęp do usług świadczonych przez dostawców komercyjnych z różnych branż, m.in. takich jak ubezpieczenia, telekomunikacja, ochrona zdrowia, usługi finansowe, energetyka, rynek nieruchomości, jak również do usług i serwisów administracji publicznej.