Aż 8223 odpowiedzi na ankietę w ramach konsultacji publicznych dotyczących wprowadzenia cyfrowego Euro otrzymał Europejski Bank Centralny. Konsultacje rozpoczęły się 12 października 2020 roku po publikacji raportu EBC na temat możliwości digitalizacji Euro, czyli wprowadzenia tzw. CBDC (central digital bank currency). Wiosną 2021 roku EBC opublikuje szczegółowy raport z konsultacji – ma on stanowić ważny wkład dla EBC przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wprowadzeniu e-Euro, chociaż wydaje się, że raczej nie ma od tego odwrotu.

Z wstępnej analizy surowych danych wynika, że odpowiadający na ankietę kładli najsilniejszy nacisk na prywatność płatności, bezpieczeństwo i konieczność zapewnienia odpowiednio dużego zasięgu obowiązywania e-Euro.

Fabio Panetta, członek zarządu EBC stwierdził, że duża liczba odpowiedzi na ankietę świadczy o wielkim zainteresowaniu Europejskich obywateli i firm wizją wprowadzenia CBDC.

Jak będzie wyglądać cyfrowe euro?

Na obecną chwilę trwają prace nad wyborem odpowiedniego scenariusza wprowadzenia cyfrowej wersji Euro. Uwzględniają one m.in. wzrost zainteresowania płatnościami online, spadek wykorzystania gotówki, a także zagrożenia wynikające z dużej popularności kryptowalut, które wciąż budzą wiele obaw regulacyjnych.

Cyfrowe Euro miałoby być elektroniczną formą pieniądza banku centralnego, która byłaby dostępna dla obywateli i firm – tak samo jak banknoty, ale w formie cyfrowej. Wiele podmiotów technologicznych i fintech już pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby np. na realizowanie płatności za pomocą cyfrowego Euro bez konieczności zapewnienia dostępu do internetu np. przy wykorzystaniu NFC w smartfonach. Nad własnymi CBDC pracują banki centralne na całym świecie – m.in. w USA, w Chinach i Japonii.

/LP