PSD II w Polsce

Ustawa o usługach płatniczych to skomplikowany akt prawny będący transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD i PSD II (Payment Services Directive).

– Wiele opcji czy rozwiązań narodowych skutkuje jednak tekstem znacznie odbiegającym od treści dyrektyw. PONIP opracowała tłumaczenie polskiej wersji UUP na język angielski. Przetłumaczony został aktualny tekst jednolity, a w przyszłości organizacja planuje aktualizację tekstów – czytamy na stronie PONIP.

Przypomnijmy, że w połowie 2018 roku, po długich i ciężkich pracach legislacyjnych, zmieniono ustawę o usługach płatniczych tak, by była ona zgodna z dyrektywą PSD II, która wprowadziła nowy rodzaj licencji i usług płatniczych tj. AISP (Account Service Information Provider), czyli usługę dostępu do informacji o rachunku oraz PISP (Payment Intitative Service Provider), czyli usługę inicjowania płatności. Inną, ale nie ostatnią, zmianą było wprowadzenie Małych Instytucji Płatniczych.

Przetłumaczenie ustawy na język angielski to dobry ruch, który może mieć wpływ na potencjalnych inwestorów i promocję polskiego rynku płatniczego, z pewnością przyda się fintechom, które są zainteresowane Polską. Kluczowe dla biznesu akty prawne, szczególnie takie, które mają duży wpływ na decyzje zagranicznych inwestorów, powinny być obowiązkowo tłumaczone na język angielski.

.