– Jeśli chodzi o usługę AIS, czyli dostęp do informacji o rachunku, to dyrektywa PSD2 de facto w sposób formalny stworzyła tą branżę. Wcześniej istniała ona w obszarze trochę zderegulowanym, czyli nie było oficjalnych przepisów, które mówiły jak ten proces powinien wyglądać. Na rynku istniały firmy, które pobierały te informacje tak zwaną metodą screen scrapingu – mówi Łukasz Karcz, CTO w Kontomatik.

Co oferuje usługa AIS w ramach PSD2?

– Teraz powstało nowe zunifikowane API, dzięki któremu możemy pobrać komplet danych o rachunku użytkownika w sposób bezpieczny. Zapewniamy klientowi kontrolę nad zakresem danych i nad jego danymi uwierzytelniającymi. Udzieloną zgodę można odwołać, a użytkownik dodatkowo jest pewny co do tego kto jest odpowiedzialny za ten proces, kto ma jego dane i że jest to proces w pełni bezpieczny – dodaje.

Nowe regulacje umożliwiają formalne wykorzystanie tych danych w dalszym procesie, również przez instytucje typu banki, jak i mniejsze instytucje płatnicze. Mogą z nich korzystać także inne podmioty spoza sektora finansowego. Łukasz Karcz zwraca uwagę, że wykorzystanie tego rodzaju danych jest praktycznie nieograniczone.

Zakulisową rozmowę z drugim z prelegentów – Dominikiem Wolskim, można przesłuchać tutaj. Opowiedział on między innymi o dalszych planach fintechu Kontomatik.

Z kolei cały wywiad z Jakubem Karczem można obejrzeć i przesłuchać poniżej. Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z Fintech Brunch #4. Znajdziecie tam podsumowanie wszystkich wystąpień.