Po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej i przejściu do zakładki „Moje produkty”, w zakładce „Inwestowanie” klient wybiera „Fundusze inwestycyjne”. W zakładce „Moje fundusze” przy swoich inwestycjach widzi:

  • dane o wyniku w kolorze zielonym (zysk), czarnym (wynik neutralny) lub czerwonym (strata),
  • stopę zwrotu w analogicznym kolorze,
  • wartość inwestycji,
  • dodatkowo w szczegółach funduszu dostępny jest wykres z notowaniami jednostki uczestnictwa, na którym naniesione są transakcje klienta (np. zakup).

Nowości w aplikacji IKO i serwisie iPKO

Klient może również uzyskać więcej informacji o metodologii prezentacji danych, korzystając z podpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień „Dowiedz się więcej”. Warto też skorzystać z dostępnej od niedawna funkcji powiadomień, które inwestor może wykorzystać, żeby otrzymywać informacje o spadku bądź wzroście inwestycji. W serwisie iPKO i w aplikacji IKO można dodać powiadomienie, określając o jakiej zmianie chcemy być informowani – wystarczy wpisać wartość w procentach i wybrać sposób powiadomienia.

Powyższe zmiany to kolejne po „Inwestycjach tematycznych” udogodnienia dla osób inwestujących w fundusze przy wykorzystaniu kanałów zdalnych PKO Banku Polskiego – czytamy w komunikacie.

Warto też przypomnieć, że w serwisie internetowym iPKO dla kilku milionów użytkowników niedawno udostępniono możliwość przeglądania i wyszukiwania najważniejszych opłat i prowizji. Objęto tym obecnie najbardziej popularne konta i karty wśród klientów, w tym PKO Konta za Zero, Konto Bez Granic, Konto dla Młodych. Bank pracuje nad rozszerzeniem tego rozwiązania tak, by było dostępne dla kolejnych produktów zarówno w iPKO, jak również w aplikacji mobilnej IKO.