Pandemia przyśpieszyła rozwój płatności w Polsce, ale nie jest to równomierny wzrost. O ile Krajowe Instytucje Płatnicze mają powody do radości, to w przypadku Małych Instytucji Płatniczych wyniki nie są już takie rewelacyjne.

Z danych UKNF wynika, że w II kw. 2020 roku liczba transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem Krajowych Instytucji Płatniczych wyniosła 531 mln. To wzrost o 12 proc. rdr. Jeśli chodzi o wartość transakcji płatniczych to w II kw. 2020 roku osiągnęła ona 54,9 mld zł – to 13,7 mld zł więcej niż rok temu (wzrost o ponad 30 proc. rdr.). Średnia wartość transakcji to 103,42 zł.

wartość transakcji

Małe Instytucje Płatnicze bez rewelacji

Z danych UKNF wynika, że w II kw. 2020 roku Małe Instytucje Płatnicze obsłużyły mniej transakcji niż w I kw. 2020 roku. W sumie MIP-y przeprocesowały 0,63 mln transakcji – dwukrotnie mniej niż w pierwszym kwartale. Wynik z II kw. jest nieznacznie lepszy niż rok temu, ale należy pamiętać, że wówczas liczba MIP-ów była znacznie mniejsza – przy obecnej edycji sprawozdanie złożyło 29 podmiotów, a rok temu – 16. Baza wciąż jest mała – wystarczy, że dwa średniej wielkości podmioty mają gorszy okres by zaburzyć wynik za cały kwartał.

Chociaż obecnie na liście Małych Instytucji Płatniczych jest ponad 80 podmiotów, to należy pamiętać, że spora część z nich jeszcze nie uruchomiła działalności.

Łączna wartość transakcji płatniczych przez MIP-y w zasadzie nie uległa zmianie w stosunku do I kw. 2020 roku i wyniosła 106 mln zł. Średnia wartość pojedynczej transakcji w MIP to 169,43 zł.

opłaty i prowizje KIP

Wartość pobranych opłat i prowizji spadła, ale jest wyższa niż rok temu

Z danych UKNF wynika, ze w I kw. KIP-y pobrały 403 mln zł w ramach opłat i prowizji. To prawie 100 mln zł więcej niż w IV. kw. 2019 roku. Jednak w II kw. mimo wzrostu liczby transakcji i wolumenu transakcji, wartość pobranych opłat i prowizji spadła do 333 mln zł.

Średnia wysokość opłat i prowizji o transakcji w II kw. 2020 roku wyniosła 0,63 zł. To o 6 groszy więcej niż rok temu.

/Fintek.pl