Nabory są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego.

Równolegle trwały konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie miały innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych czy dużych rodzin.

Etap inwestycyjny – wyniki dla 10. rundy

W drugim etapie konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (inwestycyjnym ogólnym) złożono łącznie 32 wnioski na kwotę niemal 13,5 mln zł. 17 spośród nich rekomendowano do przyznania dofinansowania – 3 pochodziły z województwa mazowieckiego, 14 zaś z pozostałych województw. Do wnioskodawców, którzy pomyślnie przeszli ten etap, trafi łącznie ponad 7 mln. zł.

Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie także w równolegle prowadzonym konkursie Dostępność Plus. Z tym poddziałaniu złożono 2 wnioski o dofinansowanie na ponad 710 tys. zł. Do otrzymania dotacji w kwocie 400 tyś. zł rekomendowano jeden z nich.

– „Bony na innowacje dla MSP” cieszą się przede wszystkim zainteresowaniem różnorodnych firm produkcyjnych. Tak było i tym razem, bo wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się branże reprezentowane przez takie PKD jak: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, czy kilkunastu innych specyficznych PKD dotyczących właśnie produkcji – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Jednym z obowiązkowych kryteriów udziału w konkursie jest wpisywanie się projektów w rozwój kluczowych obszarów gospodarki, określonych w katalogu tzw. inteligentnych specjalizacji. Koncepcja krajowych inteligentnych specjalizacji polega na określeniu (przez administrację centralną) priorytetów gospodarczych ważnych dla rozwoju kraju. Obecnie przodują B+R, innowacje oraz inwestycje, które sprzyjają zwiększeniu konkurencyjności firm na rynkach zagranicznych.

– Wśród najczęściej występujących w projektach krajowych inteligentnych specjalizacji znalazły się: KIS 2 (Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego), KIS 1 (Zdrowe społeczeństwo), KIS 5 (Inteligentne i energooszczędne budownictwo), KIS 12 (Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych) czy KIS 8 (Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty). Co pokazuje, że mikro i małe firmy mają różnorodne pomysły na innowacyjne produkty, które wdrażają na rynek – dodaje ekspertka PARP.

Niewielki wkład własny, ogrom możliwości

W konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie na jakie mogli liczyć to natomiast 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie mogła przekroczyć 400 tys. zł.

W konkursach inwestycyjnych wymagany był większy wkład własny – co najmniej 30 proc. wartości projektu w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji – ale też przedsiębiorcy mogli liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musiał się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.