– Chciałbym, żeby czcionka Brygada 1918 stała się dla nas przedmiotem dumy, także na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałbym, żebyśmy jej używali – podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystej prezentacji zdigitalizowanej wersji czcionki.

Czcionkę Brygada 1918 można pobrać tutaj.

Zdigitalizowana czcionka Brygada 1918 na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Czcionka Brygada 1918 prezydent Andrzej Duda. Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent wspomniał, że czcionka została zaprojektowana najprawdopodobniej w 1928 r., pewnie także nigdy nie była nigdzie szerzej wykorzystana; odnaleziona po II wojnie światowej w odlewni Idźkowskiego, sprawdzona przez ekspertów i przebadana. Jak zaznaczył, została uznana za istotny dorobek artystyczny, za piękny symbol odrodzonej Rzeczypospolitej, która wtedy właśnie – w 1928 r. – wchodziła w okres swojego dynamicznego rozwoju.

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że przy jej użyciu będą powstawać pisma. Zapewnił też, że dokumenty w Kancelarii Prezydenta, np. dyplomy i inne oficjalne druki będą pisane właśnie tą czcionką.

– Chciałbym, żeby były też pisane prace licencjackie, prace magisterskie, doktorskie, żeby były pisane książki, żeby ta czcionka zaistniała w naszej polskiej rzeczywistości jako wielki dorobek – podkreślił prezydent.

Prezydent ma nadzieję, że czcionka Brygada 1918 upamiętniająca Legiony Marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniająca II RP, wejdzie do powszechnego użycia i stanie się polską czcionką w Wordzie i innych programach, w których edytujemy pisma.

Font Brygada jest polskim darem dla wszystkich użytkowników pism komputerowych. Jego powszechne udostępnienie znacząco zbiega się z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. Znaczenie ma nie tylko nazwa odwołująca się do Brygad Legionów Józefa Piłsudskiego, które wywalczyły niepodległość. Badania nad pochodzeniem kroju pisma o nazwie Brygada pokazały jego związek z historyczną potrzebą posiadania narodowego pisma, po scaleniu ziem polskich z trzech zaborów, gdzie posługiwano się dotąd cyrylicą, gotykiem i innymi pismami bez polskich znaków diakrytycznych.

Kancelaria Prezydenta/RT