„Kalkulator lichwy” będzie aplikacją internetową, którą będzie można pobrać także na smartfona z systemem Android i iOS. Kalkulator ma umożliwić prostą weryfikację, czy oferta kredytu, którą otrzymał konsument, spełnia warunki ustawowe. Wystarczy wpisać kwotę pożyczki, koszty dodatkowe i wysokość proponowanej raty, a kalkulator sam obliczy, czy jest to zgodne z nowym prawem.

Na razie nie wiadomo, czy instytucje pożyczkowe i banki nie będą musiały dodatkowo „wpinać się po API”, czy może będzie to bardziej rozbudowana wersja kalkulatora, który np. będzie pobierał także dane z rejestru instytucji pożyczkowych.

Limit na koszty pozaodsetkowe

Obecnie limit na koszty pozaodsetkowe w okresie rocznym wynosi 55%. Resort planuje jego obniżkę do 45%. Koszty pozaodsetkowe to na przykład prowizje, marże, opłaty administracyjne, czy opłaty związane z ubezpieczeniem.

Limit będzie proporcjonalnie niższy przy pożyczkach na 6 miesięcy – wtedy wyniesie 32%. Przy pożyczkach na miesiąc wyniesie on maksymalnie 22%. Resort nie planuje zmian w sposobie obliczania maksymalnych kosztów odsetek – pozostaną one bez zmian (obecnie 10%).

Nie jest to najlepsza wiadomość dla pozabankowych lendtechów, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek online (ale nie tylko dla nich). Obniżenie limitu na koszty pozaodsetkowe prawdopodobnie będzie miał duży wpływ na ofertę i dostępność do tej formy finansowania. Niemniej, trzeba przyznać, że jest to o wiele rozsądniejsza propozycja rewizji ustawy o kredycie konsumenckiej niż ta zaproponowana dwa lata temu.

Kary za lichwę

Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do  5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej (konsumentowi) świadczenie pieniężne wynikające między innymi z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna.

Projekt ma trafić do Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek 18 lutego.