System Express Elixir umożliwia realizację przelewów natychmiastowych, a także przelewów na numer telefonu BLIK. Listopad to już drugi miesiąc z rzędu, w którym liczba transakcji ekspresowych przekroczyła sumę 6 mln, a ich wartość 6 mln złotych. To najlepsze wyniki w historii systemu.

Express Elixir KIR

System Express Elixir notuje rekordowe wyniki

W systemie Express Elixir w listopadzie br. rozliczono 6,18 mln transakcji o wartości 6,01 mld zł. Dla porównania, w listopadzie 2019 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 2,77 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 4,12 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do listopada 2019 r. zwiększyła się o 123 proc., a wartość o 46 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji zarejestrowano 10 listopada – przetworzono wówczas 333,97 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 406,18 mln zł.

KIR zaprezentował także dane na temat innych obsługiwanych systemów. W listopadzie 2020 r. w systemie Elixir rozliczono 170,44 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m. in. polecenia zapłaty) o wartości 507,34 mld zł. W tym samym okresie w 2019 r. rozliczono 157,08 mln transakcji o wartości 471,89 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 8,5 proc., a ich wartość o 7,5 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 9 listopada – 14,08 mln transakcji o wartości 32,64 mld zł.

Z kolei w systemie Euro Elixir w listopadzie 2020 r. rozliczono 2,92 mln transakcji o łącznej wartości 15,25 mld euro. W tym samym okresie w 2019 r. rozliczono 2,68 mln komunikatów o wartości 14,39 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 9 proc., a wartość o 6 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 13 listopada – system przetworzył wówczas 173,38 tys. transakcji o łącznej wartości 845,34 mln euro.