W styczniu 2023 r. w systemie Elixir rozliczono 180 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 663,22 mld zł. W tym samym okresie 2022 r. KIR przetworzył 167,29 mln komunikatów, których wartość wyniosła 567,74 mld zł. W  ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 8 proc., natomiast ich wartość wzrosła o 17 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 9 stycznia – 16,55 mln transakcji o wartości 47,05 mld zł.

KIR publikuje dane o systemach Elixir

W systemie Euro Elixir w styczniu rozliczono 3,99 mln transakcji o wartości 27,45 mld euro. W styczniu 2022 r. zrealizowano 3,41 mln komunikatów, których wartość wyniosła 22,9 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 17 proc., a wartość o 20 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 10 stycznia – system przetworzył wówczas 227,46 tys. transakcji o łącznej wartości 1,32 mld euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) w styczniu 2023 r. rozliczono 23,22 mln transakcji o wartości 13,66 mld zł. W tym samym okresie 2022 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 13,25 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 9,01 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 75 proc., a wartość wzrosła o 52 proc. Największą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu odnotowano 10 stycznia – przetworzono wówczas 1,14 mln przelewów natychmiastowych o wartości 899,81 mln zł.