System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 11 listopada będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

Express Elixir dostępny także w dni świąteczne

Za pomocą systemu Elixir realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych. To jest od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że przelewy zlecone w najbliższy czwartek po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców dopiero w poniedziałek, czyli 14 listopada.

W sytuacji, gdy przeoczymy datę płatności lub nie zdążymy wykonać terminowego przelewu przed 11 listopada, można skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir. Działa on w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i dni świąteczne.