Pomimo wysokich wzrostów Express Elixir nadal plasuje się daleko za wynikami systemu Elixir. W październiku 2022 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 187,23 mln transakcji o łącznej wartości 688,57 mld zł. Z kolei w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,12 mln komunikatów o wartości 30 mld euro.

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w październiku 2022

W systemie Elixir rozliczono łącznie 187,23 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 688,57 mld zł. W tym samym okresie w 2021 r. rozliczono 178,44 mln transakcji o łącznej wartości 591,48 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 5 proc., a wartość zwiększyła się o 16 proc.

W systemie Euro Elixir w październiku 2022 r. rozliczono 4,12 mln komunikatów o wartości 30 mld euro. W analogicznym miesiącu 2021 r. rozliczono 3,74 mln transakcji o łącznej wartości 24,33 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 10 proc., a wartość o 23 proc.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w październiku br. zrealizowano 22,49 mln transakcji o wartości 13,82 mld zł. Dla porównania, w październiku 2021 r. rozliczono 12,75 mln transakcji o wartości 9,5 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do października 2021 r. wzrosła o 76 proc., a wartość o 46 proc.