Model AI został opracowany przez firmę BrainScan, w oparciu o dane z 40 tysięcy badań tomografii komputerowej głowy zrealizowanych w sieci diagnostycznej PZU Zdrowie. Następnie był testowany przez lekarzy radiologów w bieżących badaniach, aby potwierdzić jego skuteczność. Potwierdzono, że zgodność opisu lekarza radiologa z rozpoznawalnością modułu AI wynosi około 98 proc. Oprogramowane posiada certyfikat medyczny i w dalszym ciągu jest rozwijane. PZU Zdrowie zamierza korzystać z niego w blisko 40 pracowniach diagnostyki obrazowej .

Sztuczna inteligencja w PZU Zdrowie

– Planujemy rozszerzyć zakres programu o rozpoznawanie innych jednostek chorobowych głowy, m.in. onkologicznych, w badaniach tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego – mówi Anna Janiczek, prezes PZU Zdrowie.

Rozwiązanie wdrożone w pracowni diagnostycznej wspomaga pracę lekarza radiologa poprzez automatyczne rozpoznanie zmiany zagrażającej życiu. Algorytm sztucznej inteligencji generuje wstępną diagnozę i dokonuje oznaczenia badania specjalnym znacznikiem. Dzięki temu możliwe jest niemal natychmiastowe podjęcie procesu leczenia, co w konsekwencji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich uszkodzeń mózgu oraz zwiększa szanse na przeżycie pacjenta.

To jedno z pierwszych tego typu wdrożeń na polskim rynku w sieci medycznej. Potencjał AI w medycynie już od jakiegoś czasu testowany jest w ośrodkach naukowych na świecie.  Sztuczna inteligencja „BioMind” w trakcie zawodów w Pekinie w 2018 roku była w stanie diagnozować choroby neurologiczne z 20 proc. większą skutecznością niż lekarze. Z kolei naukowcy ze Stanford University opracowali algorytm, który w ciągu dwóch miesięcy nauczył się rozpoznawać kilkanaście chorób na podstawie zdjęć RTG.