Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 29 maja 2020 r.Poprzednia obniżka miała miejsce 8 kwietnia. Wówczas stopa referencyjna ustalona została na poziomie 0,5%.

Zmniejszenie stóp procentowych ma wpływ na wysokość maksymalnych odsetek ustawowych oraz odsetek za zwłokę za świadczenie pieniężne. Od jutra maksymalne odsetki ustawowe wyniosą 7,2%, a odsetki za zwłokę (windykacyjne) – 11,2%. Wcześniej te wartości wynosiły odpowiednio 8% i 12%.

Co to oznacza dla kredytobiorców?

Obniżenie stóp procentowych oznacza, że niebawem raty kredytów ze zmienną stopą procentową (hipotecznych) powinny ulec nieznacznemu obniżeniu ok. ok. 25 zł na każde 100 tys. zł kredytu zaciągniętego na 30 lat.

Z kolei dla banków obniżka stóp procentowych oznacza pogorszenie wyniku odsetkowego. Chociaż kredyty hipoteczne teoretycznie będą tańsze, to coraz bardziej wyśrubowane warunki ich udzielenia (zwiększony wkład własny) sprawiają, że ich dostępność maleje.