Rada powołana przez Ministerstwo Rozwoju, ma być najważniejszym koordynatorem,  wspierania polityki innowacyjności, pomiędzy resortami. Na jej czele stoi Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki. Nowy rząd wspomaga rozwój innowacyjnych firm, dzięki którym chce zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki.

Ministerstwo Rozwoju zamierza stymulować współpracę nauki z biznesem. W ten sposób będziemy konkurować w obszarach gospodarki opartej na wiedzy, a nie tylko niskimi kosztami pracy. Zdaniem rządu należy stworzyć stałą więź pomiędzy światem przedsiębiorczości i nauki. Rada ds. Innowacyjności ma usprawnić takie połączenie.

W skład rady wchodzą: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu.

-Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę – powiedział wicepremier Morawiecki.

Główne zadania rady

–  opracowanie skutecznych zachęt dla przedsiębiorców przekazujących fundusze na działania proinnowacyjne,

– koncentrację polityki proinnowacyjnej na terenach o największej spodziewanej efektywności

– likwidowanie przeszkód rozwojowych, w szczególności w obszarze działalności gospodarczej

Zdaniem Anny Streżńskiej Radę ds. Innowacyjności wyróżnia uczestnictwo w niej urzędników najwyższego szczebla, co ma być symbolem odejścia od resortowego zarządzania państwem.

Rada ds. Innowacyjności jest jednym z elementów wprowadzania w życie planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, potocznie zwanym planem Morawieckiego. Jej działalność ma być katalizatorem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i zwiększenia jej znaczenia na rynkach światowych.

RT