W badaniu „Global planning, budgeting and forecating survey”przeprowadzonym przez Deloitte w 2021 roku (styczeń – maj) wzięły udział organizacje z ponad 55 krajów, reprezentujących wszystkie sektory rynku. Badani reprezentowali przedsiębiorstwa o różnej wielkości, a odpowiedzi udzieliły osoby, które w swoich firmach były odpowiedzialne za planowanie, budżetowanie czy prognozowanie, czyli Dyrektorzy Finansowi (CFO) i Dyrektorzy ds. Planowania Finansowego i Analiz.

Pełny raport Deloitte „Global planning, budgeting and forecating survey” dostępny jest pod tym linkiem.

Delloite wieszczy zmiany

Globalna pandemia wymusza na organizacjach elastyczność i przewidywanie różnorodnych scenariuszy, przez co procesy planowania, budżetowania oraz prognozowania stają się kluczowe. Pozwala to skutecznie przygotować i przystosować firmę do stale zmieniających się warunków biznesowych oraz zidentyfikować procesy, modele i technologie, których produktywność budziła wątpliwości jeszcze przed 2020 rokiem.

– Większość dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. planowania finansowego i analiz koncentruje się w pierwszej kolejności na analizie skutków jakie przyniesie wdrożenie zaplanowanego scenariusza w firmie. Podstawową wartością jest więc jakość danych źródłowych, które porównuje z danymi dostępnymi w firmie. Zmiany planowane są głównie w procesie biznesowym oraz inwestycjach w narzędzia i technologie – powiedział Robert Nowak, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, lider zespołu Business Tax, lider Programu CFO, Deloitte.

Dwa lata po wybuchu pandemii 61 % respondentów zmienia lub zamierza wprowadzić zmiany w modelu funkcjonowania swoich firm. 29 % planuje inwestować w narzędzia i technologie, niewiele mniej, bo 27 % chce częstszego przygotowywania analiz i prognoz, 26 % modyfikuje podejście do samego planowania biznesowego a 21 % skróci lub wydłuży horyzont czasowy swoich prognoz.

Badani rzadziej wymieniają chęć inwestycji w narzędzia planowania predykcyjnego 12% czy zmiany w obrębie dostawcy analiz i planów pod kątem budżetowania 10 %. W opozycji pozostaje 39 % ankietowanych, którzy nie planują jakichkolwiek zmian w zakresie dotychczasowego sposobu wykonywania pracy.

Zrównoważone działania są istotne

Zmiany klimatyczne wymagają natychmiastowych działań. Zdają sobie z tego sprawę respondenci. 34% z nich ma świadomość, że kluczowe jest uwzględnienie czynników ESG w planowaniu działań biznesowych.

Planowanie, budżetowanie i prognozowanie odgrywa również istotną rolę w procesie przydzielania środków na inicjatywy wspierające innowacje i inwestycje. Zrównoważony rozwój powinien stanowić ich ważną część. Wiodące organizacje zaczęły już podejmować kroki zmierzające do uwzględnienia zrównoważonych wskaźników w swoich procesach planowania.

Excel niezmiennie na podium

Arkusz kalkulacyjny Excel nadal stanowi główne narzędzie pracy dla 73 % ankietowanych. Zapewnia on elastyczność specjalistom ds. finansów, jednak sprawne tworzenie scenariuszy na podstawie algorytmów predykcyjnych oraz zapewnienie spójności planowania w ramach organizacji jest trudne do osiągnięcia na podstawie danych z różnych arkuszy.

– Zwykle opracowywanie informacji zarządczej oraz wyciąganie wniosków było utożsamiane z uciążliwym, czasochłonnym procesem przeprowadzanym ręcznie. Jednak wraz z coraz większą ilością danych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych organizacje zaczęły poszukiwać narzędzi wspierających szybszą ścieżkę podejmowania decyzji. Dlatego też obserwujemy tendencję spadkową korzystania z arkuszy Excel – wyjaśnia Wojciech Zawada, partner w dziale Audit & Assurance, Deloitte.

Jak wynika z badania, wykorzystanie narzędzi i technologii rośnie wraz z wielkością firmy. Większość organizacji o przychodach poniżej 1 miliarda dol. korzysta wyłącznie z arkuszy kalkulacyjnych. Dla kontrastu w zaledwie dziewięciu procentach firm o przychodach przekraczających 10 mld dol. korzysta się wyłącznie z arkuszy kalkulacyjnych.

Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z więcej niż jednego narzędzia, dzięki ich dostępności w chmurze. Wprowadzają rozwiązania samoobsługowe oraz inteligentne tzw. smart agents, które w proaktywny sposób wyszukują potrzebne informacje. Wykorzystywane są coraz bardziej skuteczne narzędzia i technologie, by móc planować scenariuszowo i raportować w czasie rzeczywistym.

– Warto zwrócić uwagę, że działy niefinansowe, takie jak sprzedaż, łańcuchy dostaw czy HR coraz częściej starają się nawiązać relacje z departamentem finansów, aby obrać wspólny kierunek działań w ramach przedsiębiorstwa i pozyskać istotne informacje. To z kolei przekłada się na inwestowanie przez CFO i liderów ds. finansów w nowoczesne narzędzia i technologie – podsumowuje Wojciech Zawada.