W Polsce firma istnieje od 2005 roku. Wieloletnie doświadczenie z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering) pozwoliło stworzyć w Polsce centrum operacyjne będące podstawą strategii AML dla grupy NatWest – czytamy w komunikacie.

RBS zmienia nazwę na NatWest Group

Równolegle silnie rozwinęły się działy finansowe, w tym między innymi kontroli i raportowania finansowego, który to przygotowuje raporty dla regulatorów, zarządu grupy czy na Giełdę Papierów Wartościowych. Pozostałe obszary wspierane z Polski to analityka danych, zarządzanie siecią dostaw czy cyberbezpieczeństwo.

W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w polskim oddziale zwiększyło się niemal trzykrotnie – dziś zespół NatWest Polska to prawie 1400 osób. Firma wciąż się rozwija i obecnie tworzy działy zarządzania ryzykiem rynkowym, operacyjnym czy płynności dla bankowości inwestycyjnej NatWest Group. W Polsce firmą kieruje Andrzej Pacek.

NatWest Group (wcześniej Royal Bank of Scotland Group) działa w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Główna siedziba grupy mieści się w Edynburgu, a należą do niej takie podmioty jak Royal Bank of Scotland, NatWest i Ulster Bank. W 2019 roku grupa zanotowała zyski w wysokości 3,1 mld funtów, co stanowiło prawie dwukrotny wzrost rok do roku.

/RT