Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po II kwartałach 2021 wyniósł -512 mln zł. Głównym obciążeniem wyników były rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 047 mln zł. Gdyby nie one, bank zanotowały zysk netto w wysokości 449 mln zł. Padł nowy rekord sprzedaży kredytów hipotecznych i gotówkowych odpowiednio w wysokości 4,8 mld zł (+68% r/r) i 2,7 mld zł (+14% r/r) – czytamy w komunikacie.

Główne osiągnięcia finansowe i biznesowe

– Zysk netto przed odpisami na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wyniósł 449 mln zł. Wyniki biznesowe również oceniam pozytywnie. Udane dwa kwartały to przede wszystkim ponadrynkowy wzrost akcji kredytowej (+6% r/r). Kluczową rolę odegrały tu kredyty oferowane klientom detalicznym. Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła rekordowe 4,8 mld zł (+68% r/r), natomiast pożyczek gotówkowych 2,7 mld zł (+14% r/r). Liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2,14 mln (wzrost o 9% r/r), a klientów mobilnych 1,8 mln (wzrost o 15%) – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium podsumowując wyniki.

Poprawa wynikała z „pozytywnych nożyc operacyjnych” (ang. operating jaws) – przychody wzrosły o 1% r/r (dynamika r/r wyniku z odsetek stała się dodatnia, wzrost r/r prowizji uległ przyspieszeniu do 17%), natomiast koszty operacyjne (bez BFG) obniżyły się o 7% (1poł.21: -11%) w wyniku oszczędności zarówno na kosztach osobowych (2kw21: -1% r/r, 1poł.21r: -9% r/r), jak i nieosobowych (2kw21: -15%, 1poł.21: -13%). Dodatkowe wsparcie zapewniły składki na BFG, które w 1poł.21 były o 26% niższe niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

Oszczędność dzięki cyfryzacji w Banku Millennium

Bank Millenium poprawił efektywności kosztowej w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia biznesu, jak również relacji z klientami. Bank zmniejszył liczbę swoich oddziałów, zwiększyła się za to liczba jego klientów mobilnych i cyfrowych: klienci cyfrowi: 2,14 mln, wzrost o 9% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 1,8 mln, wzrost o 15% r/r.

Z uwagi na bezprecedensową skalę zmian środowiska biznesowego spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej strategii na lata 2022-2024.